Invitation to purchase securities Safe Lane Gaming

Here follows the invitation to purchase securities in Safe Lane Gaming. The information is in Swedish. If you have any questions please don hesitate to contact us.

Teckningserbjudanden

Första dag för handel för teckningsoptioner av serie 1 (TO1B) samt serie 2 (TO2B) utgivna av Safe Lane Gaming AB (”Bolaget”) har fastställts till onsdagen den 9 februari 2022.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Varje teckningsoption av serie TO1B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie 14 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden startar, dock lägst kvotvärdet och högst 0,25 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 16 juni 2022 till och med den 30 juni 2022.

Varje teckningsoption av serie TO2B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie 14 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden startar, dock lägst kvotvärdet och högst 0,30 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 8 december 2022 till och med den 22 december 2022.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna:

Villkor för teckningsoptioner – SLG TO 1 B
Villkor för teckningsoptioner – SLG TO 2 B

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Safe Lane Gaming TO1B
Kortnamn: SLG TO1B
ISIN-kod: SE0017161128
FISN-kod: SAFELANE/OPT RTS 20220630
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2022-02-09
Sista dag för handel: 2022-06-28
Instrument-ID: 99SN
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 296 452 086
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Safe Lane Gaming TO2B
Kortnamn: SLG TO2B
ISIN-kod: SE0017161136
FISN-kod: SAFELANE/OPT RTS 20221222
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2022-02-09
Sista dag för handel: 2022-12-20
Instrument-ID: 99SP
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 346 452 086
Marknad: NSME
Segment: NSSE

SLG PROSPEKT 2021-12-27