Press releases – Safe Lane Gaming
Investor relations

Press releases

INVESTOR
Regulatory

Safe Lane Gaming tillförs ca 95 MSEK i emissionslikvid
2022-01-14 18:20:21

Den 12 januari 2022 avslutades teckningsperioden i den företrädesemission av units om ca 105,7 MSEK som Safe Lane Gaming ("SLG" eller “Bolaget”) beslutade att genomföra på extra bolagsstämma den 4 oktober 2021 ("Företrädesemissionen").  Totalt tecknades units motsvarande cirka 28 MSEK, vilket innebär att cirka 68 MSEK tilldelas emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs SLG således cirka 95 MSEK före avdrag för emissionskostnader. – Vi har nu säkrat medel för att genomföra avgörande värdeskapande aktiviteter under det kommande året, innefattande bland annat uppskalning

Regulatory

Sista dag för anmälan i Safe Lane Gamings företrädesemission
2022-01-12 08:30:00

Idag den 12 januari 2022 är sista dagen för att teckna i Safe Lane Gamings företrädesemission. “Kärnan i Safe Lane Gamings verksamhet ligger i att utveckla, förvärva och förvalta spel inom gamingsektorn. Vi befinner oss idag i en mycket intressant position med starka kassaflöden, en bred spelportfölj med mobilspel som täcker flera genrer och med god tillväxt i våra dotterbolag Raketspel och Battlecamp. Vår förvärvsstrategi är bevisat framgångsrik, och vi är i dagsläget i diskussion med flera spännande bolag tillika potentiella förvärvsobjekt. Vi har satt höga mål, och har en tydlig plan

Regulatory

Safe Lane Gamings spel Fan of Guns och uppdateringar inför 2022
2022-01-07 08:00:00

Fan of guns genomgår fortsatt en rad spännande uppdatering samtidigt som vi ser bra konvertering på marknadsföringen. SLG är däremot övertygade att spelet har större potential och arbetar SLG Operations för att optimera marknadsföringskampanjer för spelet, för att få ut mesta möjliga av alla spelare som löpande nyttjar produkten och samtidigt attrahera nya spelare.  Senaste siffran för Fan of Guns visar att antalet MAU låg på 440 000 i december och totalt under 2021 har spelet laddats ner av över 5,5 miljoner spelare. Aktuella siffror visar  även på att den nya kampanjestrategin stadigt

Regulatory

Safe Lane Gamings dotterbolag Raketspel summerar året med över 45 miljoner nedladdningar
2022-01-04 09:09:19

Dig This! har visat på 12,3 miljoner nya användare under år 2021 och spelet fortsätter att leverera underhållning till en stor massa, där nästan 5 000 levels i spelet. Castle Raid! som släpptes i Augusti i år har hittills 33,7 miljoner nedladdningar och har varit en stor succé i många länder där det under lansering toppade många länders listor på Google Play och App Store. Några exempel på länder där spelet gjort bra ifrån sig är s.k. Tier 1 länder, som USA, Kanada, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Det innebär de länder med högst medelinkomst, vilket i sin tur ger bäst avkastning

Regulatory

Safe Lane Gamings dotterbolag Battlecamp visar en omsättningstillväxt med 10% jämfört med Q3
2021-12-30 13:51:23

Dotterbolaget, med spelet Battle Camp som produkt, avslutar året starkt med sitt Julevent. Vi kan nu se att det genomsnittliga omsättningen ökar under Q4 från Q3 med cirka 10%, samtidigt som DAU (dagliga aktiva användare) ligger stabilt. Det innebär att vi successivt börjar hitta tillbaka till de engagerade spelarna, som börjar spendera mer i spelet. Vi har i dagsläget ett DAU på ca 10 000, vilka är high spenders som driver upp omsättningen och är en trygghet för bolaget.  SLG Operations arbetar aktivt med att optimera event och marknadsföra dem till såväl nya som gamla spelare. Under H2

Regulatory

Safe Lane Gaming publicerar intervju med VD Jesper Nord
2021-12-30 10:15:18

I samarbete med Analyst Group har Safe Lane Gaming (SLG) publicerar en intervju på emission.safelanegaming.com. Intervjun innehåller frågor kring bolaget i korthet, marknader och förvärvet Raketspel tidigare i år. Det sistnämnda kommer att slutfinansieras genom den rådande emissionen. Emissionen bidrar även med utökat kapital till bolaget för att SLG skall kunna växa vidare genom förvärv under 2022. Bolaget har idag flertalet intressanta diskussioner med företag både i och utanför Sverige. Den andra vägen för ökat tillväxt ligger i den organiska, vilket löpande sker under var och en av

Regulatory

Safe Lane Gaming AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units
2021-12-28 11:43:36

Styrelsen för Safe Lane Gaming AB (SLG) har upprättat ett prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), som beslutades den 4 oktober 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer finnas tillgängligt på Partner Fondkommissions hemsida och på Finansinspektionens hemsida. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan,

Regulatory

Raketspels Downhill Chill har börjat rulla ut via Azerions kanaler
2021-12-20 14:47:41

Safe Lane Gaming (“SLG”) har tidigare, genom dotterbolaget Raketspel, ingått avtal gällande distribution av spelet Downhill Chill via Azerions kanaler. Det första steget i avtalet med Azerion har nu genomförts och spelet är nu live i en HTML5-variant på distributörens spelportaler (https://gamedistribution.com/games/downhill-chill). Fortsätter sammabarbeta under 2022 I nästa steg kommer Downhill Chill att ligga som förinstallerat spel på nya Android-telefoner via mobiloperatörer i flertalet Europeiska länder, samtidigt som det fortsatt är tillgängligt i bland annat App Store och Google

Regulatory

Safe Lane Gaming meddelar datum för företrädesemission
2021-12-17 13:14:43

Stockholm, 17 december Safe Lane Gaming AB (publ) (“SLG”) kan idag med glädje meddela att teckningsperioden i tidigare beslutad och kommunicerad företrädesemission kommer äga rum mellan datumen 29 december 2021 - 12 januari 2022. Alla aktieägare på avstämningsdagen den 27 december 2021 kommer att erbjudas möjligheten att teckna sig för units, varje unit består av 10 B-aktier och  fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO 1 B och två (2) av serie TO 2 B. Sista dag för handel i SLGs aktier med rätt att deltaga i erbjudandet är den 22 december 2021. Första dag för handel i bolagets

Financial report

(Korrigerad rapport) Delårsrapport 3 2021
2021-12-06 20:42:46

Bolaget har uppmärksammat några mindre fel i bolagets Q3 rapport 2021. De här avser främst koncernens jämförelsesiffror och jämförelseperiod 2020. Tidigare rapport visade felaktigt Safe Lane Gaming ABs siffror som jämförelsetal för koncernen. Till följd av det omvända förvärv som skedde i oktober 2020 är dock Battlecamp AB det redovisningstekniska moderbolaget. Battlecamp ABs siffror ska därmed redovisas som jämförelsesiffror. De korrigerade siffrorna avser jämförelseperioden 2020-07-13 - 2020-09-30 som i tidigare rapport felaktigt angivits som Q3 2020. Perioden och jämförelsesiffrorna har

Regulatory

Safe Lane Gaming presenterar på Stora Aktiedagen ikväll
2021-12-02 10:03:21

Vi vill informera våra ägare och följare att Safe Lane Gaming har fått möjlighet att medverka på Aktiespararnas evenemang ikväll. VD Jesper Nord kommer att hålla sin presentation om bolaget klockan 19.00 via https://www.aktiespararna.se/tv/live. Välkomna!

Regulatory

Safe Lane Gaming justerar indikativ tidsplan för tidigare kommunicerad företrädesemission i december.
2021-12-01 17:47:25

Safe Lane Gaming AB (“SLG”) beslutade på extra bolagsstämma den 4 oktober 2021 att genomföra en företrädesemission av units (aktier och teckningsrätter) och två riktade emissioner av teckningsoptioner. Beslutet innehöll även en indikativ tidsplan där teckningsperioden gällande företrädesemissionen sattes till 8-22 december 2021. Dessa datum gäller inte längre och SLG kommer att kommunicera nya förhållningsdatumdatum för företrädesemissionen så snart företrädesemissionens prospekt är godkänt, vilket beräknas ske inom kort.

Regulatory

Safe Lane Gamings mobilspel Battle Camp levererade under Halloween stark omsättning
2021-11-24 09:11:50

Det första säsongs eventet under hösten gav rekordresultat och styrker, samt ger ytterligare bevis, på hur Safe Lane Gamings(“SLG” eller “Bolaget”) strategi att förvalta och förädla Bolagets förvärv fungerar och ger goda resultat. Årets Halloween-event gick av stapeln mellan den 28/10 till den 2/11 och var fyllt med nya in game assets, samt stärkt marknadsföring. Det här är en av SLG:s strategier för att öka både engagement och omsättning i spel. I och med ett bruttoresultat om 99 294 USD, så kan vi konstatera att spelet tar nya höjder omsättningsmässigt, för enskilda event i Battle Camp

Financial report

(Korrigerad rapport) Delårsrapport 3 2021
2021-11-17 22:31:09

Koncernens kassaflödesanalys uppdaterat avseende perioden Q3 2020 samt Q1-Q3 2020 se sida 21 se bilaga.

Newsletter

Safe Lane Gaming - Q3 2021 - Betydande tillväxt i Q3 med EBITDA resultat om 11.7 MSEK (-0,3)
2021-11-04 08:08:15

Delårsrapport 3 delas här med översikt och fullständig rapport i bifogad Q3 i korthet +------------------+---------+-------------------------+-------------+ | 17,3| 11,7| 67,9| 22,5| +------------------+---------+-------------------------+-------------+ | (0,1)| (-0,3)| (-324,4)| (0,03)| +------------------+---------+-------------------------+-------------+ | MSEK| MSEK| PROCENT| MSEK| +------------------+---------+-------------------------+-------------+

Financial report

Rättelse: Safe Lane Gaming tidigarelägger publicering av delårsrapport för det tredje kvartalet 2021
2021-11-01 15:57:36

Rättelse av datum till 4 november, se nedan uppdaterat. Safe Lane Gaming (SLG) tidigarelägger delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten kommer att publiceras under torsdag den 4 november, istället för den 19 november som tidigare meddelats.

Financial report

Safe Lane Gaming tidigarelägger publicering av delårsrapport för det tredje kvartalet 2021
2021-11-01 15:46:05

Safe Lane Gaming (SLG) tidigarelägger delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten kommer att publiceras under torsdag den 5 november, istället för den 19 november som tidigare meddelats.

Regulatory

Safe Lane Gaming tecknar avtal med distributören Azerion beträffande spelet Downhill Chill
2021-10-29 10:25:26

Safe Lane Gaming (SLG) har genom sitt dotterbolag Raketspel ingått avtal om att distribuera spelet Downhill Chill genom nya kanaler. Spelet kommer till en början att släppas som en HTML5-version, samt som förinstallerat spel via olika mobiloperatörer. Distributionen kommer att skötas av Azerion, som är en av världens största publishers inom online spel. Ambitionen vid en lyckad lansering är att fler spel ska kunna ges ut tillsammans med Safe Lane Gaming. Johan Henkow, VD Raketspel: “Vi avser inte med detta att förändra vår affär i grunden, då vi fortsatt själva publicerar spelet i Google

Regulatory

Safe Lane Gamings succéspel Castle Raid! med över 15 miljoner nedladdningar uppdateras
2021-10-26 08:59:46

Safe Lane Gaming har tillsammans med publishern Voodoo släppt en ny version av spelet Castle Raid!. Spelet har i dagsläget laddats ner av fler än 15 miljoner spelare. Den nya versionen ger spelarna möjligheten att köpa “power ups” för att öka sina möjligheter att ta sig vidare till nästa nivå. Castle Raid!, som i augusti toppade listorna världen över på både App Store och Google Play (läs mer (https://news.cision.com/se/safe-lane-gaming-ab/r/uppdatering--safe-lane-gamings-nya-spel-toppar-listorna-varlden-over,c3397484)), utökas nu med den här uppdateringen med ambition att fortsätta hålla

Regulatory

Safe Lane Gamings spel Fan of Guns fortsätter hålla sin tillväxttrend
2021-10-20 13:56:33

Safe Lane Gamings senaste tillskott Fan of Guns visade på en stark månad i oktober förra året och vi arbetar därför intensivt för att möta, och överträffa, tidigare resultat. Satsningen har redan börjat visa resultat, med över 200 000 nya spelare de senaste 30 dagarna. Safe Lane Gaming hoppas att spelet återtar topplistorna och fortsätter sin tillväxt, vi har i dagsläget höga förväntningar på att det här skall ske då vi i dagsläget ser en ökning av DAU (Daily Active Users) på 60 % och MAU (Monthly Active Users) på 35 %. En annan stark indikator på att marknadsföringen går enligt plan är

Regulatory

Safe Lane Gaming uppdaterar och effektiviserar arbetet med Death Dungeon
2021-10-12 10:50:38

Safe Lane Gaming (“SLG” eller “Bolaget”) SLG har beslutat ändra strategi avseende det fortsatta arbetet med Death Dungeon, genom att lägga över mer av arbetet på det tidigare framgångsrika teamet på Victor Games. Den nya överenskommelsen med spelskaparen kommer att fungera likt ett konsultavtal, istället för den andra betalningen som tidigare avtalats. De ekonomiska omständigheterna kring den nya lösningen medför att SLG inte längre behöver betala den avtalade andra betalningen av aktier om 300 000 USD, vilket i förlängningen minskar den förväntade utspädningen av aktien. För koncernens

Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma i Safe Lane Gaming AB 2021-10-04
2021-10-04 11:37:24

Idag höll Safe Lane Gaming AB extra bolagsstämma där det enhälligt beslutades om följande: - Beslut om företrädesemission  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission om ca 105,8 MSEK. Villkoren i företrädesemissionen innebär att en gammal aktie berättigar till en uniträtt. 24 uniträtter berättigar till teckning av en unit för 1,30 kronor. Varje unit består av tio nya B-aktier, två vederlagsfria teckningsoptioner TO1 och två vederlagsfria teckningsoptioner TO2. Teckningskursen motsvarar därmed 13 öre per aktie. - Beslut om riktad emission

Regulatory

Safe Lane Gamings senaste förvärv, Fan of Guns, är nu integrerat i bolaget och omsättningen för spelet ökar
2021-09-17 13:40:15

I veckan har SLG slutfört migreringen av spelet Fan of Guns (FoG) som förvärvades den 14 augusti. Under den första tiden i SLGs regi kan vi se hur conversion rate har ökat och håller sig över branschstandard. Det innebär att spelet engagerar sina spelare till den grad att de är beredda att satsa ev eget kapital för att öka sina förutsättningar att bli bättre på spelet. De totala omsättningen per månad har ökat med hela 12.46%. Tillsammans med FoG teamet och SLG Operations har närvaron under den första månaden ökats i existerande community. Under samma period har även iOS appen uppdaterats.

Regulatory

Kallelse till extra bolagsstämma
2021-09-17 08:47:03

Aktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), org.nr. 556671-3607, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 4 oktober 2021 kl. 11:00 i bolagets lokaler på adress c/o Acrinova, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 september 2021, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 29 september 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear

Regulatory

Safe Lane Gaming AB avser att genomföra en företrädesemission och förlänga lån för att säkerställa långsiktig finansiering samt för att accelerera uttalad förvärvsstrategi
2021-09-13 09:11:27

Styrelsen för Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG” eller ”Bolaget”) planerar att genomföra en företrädesemission om 105 770 952 SEK (”Emissionen”). Förslaget om Emissionen kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma i Bolaget där det föreslås att samtliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit bestående av tio (10) nya B-aktier och fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO1 respektive två (2) av serie TO2. För varje unit erläggs

Regulatory

Safe Lane Gamings dotterbolag Raketspel ökar omsättning och EBITA under augusti
2021-09-01 14:56:07

Med bakgrund av det nya spelsläppet som skedde i mitten av augusti meddelar Safe Lane Gaming att det helägda dotterbolaget Raketspel kan rapportera preliminära siffror om 4,1 MSEK* i omsättning och 3,6 MSEK* i EBITA under augusti månad. Ökningen är främst drivet av det nya spelet Castle Raid! som toppat Google Play och App Store, vilket är lanserat med publishern Voodoo. I och med Raketspels starka resultat, tillsammans med koncernens andra dotterbolags prestationer, fortsätter Safe Lane Gaming att arbeta mot det tidigare kommunicerade målet att under H2-21 nå ett EBITDA-resultat om 30-35

Regulatory

Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Super Spell Heroes: Mobile RPG
2021-08-20 10:47:27

Safe Lane Gaming har ingått ett LOI gällande förvärv av spelet Super Spell Heroes: Mobile RPG (Super Spell). Nu påbörjas sedvanlig Due Diligence process. Den Tyska utvecklingsbyrån Sviper GMBH och Safe Lane Gaming vill hitta bästa möjliga strategi för spelet under den kommande Due Diligence processen, som släpptes 2018 och har stor potential att växa med hjälp av SLG. Sviper väljer att gå vidare med SLG på grund av vår aktivitet och arbetsmetod med SLG Operations. Säljaren vill gärna vara delaktig i fortsatt utveckling och arbeta tillsammans med SLG för att nå bästa möjliga utkomst, både

Newsletter

Safe Lane Gaming - Q2 2021 - Hög aktivitet, fin vinst tillväxt; 257% (EBITDA) upp i jämförelse med kvartal ett - 2021
2021-08-20 08:30:00

Koncernen Q2 Q2 H1 2021 H2 2020 Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020 2021 2020 Totala intäkter 11,9 17,8 5,3 5,9 EBITDA 5,0 6,3 1,4 2,1 Resultat efter -13,1 -17,0 -3,9 -10,7 finansiella poster Balansomslutning 273,2 273,2 39,8 45,3 Soliditet (%) 5,9% 5,9% -181,8% -167,2% Resultat per -0,01 -0,01 0,

Regulatory

Uppdatering: Safe Lane Gamings nya spel toppar listorna världen över
2021-08-17 11:51:38

Uppdatering nedan: Vi ligger nu också på första placering på App Store i flera länder, där ibland USA, Frankrike och Tyskland. Castle Raid! Fortsätter att klättra inom sin kategori och nu har vi nått toppen i flera Tier 1 länder så som USA, Canada och Tyskland. Målet var att hamna på topp 3 placeringar världen över inom spelkategorin. Att vi nu närmar oss även topplacering i “Overall” alltså bland alla kategorier i Google Play USA, är över våra förväntningar. Uppgången beror på att vi, tillsammans med Voodoo, sedan förra veckan såg en positiv trend i nedladdningar och recensioner. När de

Regulatory

Safe Lane Gamings nya spel toppar listorna världen över
2021-08-16 11:20:08

Castle Raid! Fortsätter att klättra inom sin kategori och nu har vi nått toppen i flera Tier 1 länder så som USA, Canada och Tyskland. Målet var att hamna på topp 3 placeringar världen över inom spelkategorin. Att vi nu närmar oss även topplacering i “Overall” alltså bland alla kategorier i Google Play USA, är över våra förväntningar. Uppgången beror på att vi, tillsammans med Voodoo, sedan förra veckan såg en positiv trend i nedladdningar och recensioner. När de goda resultaten kom in valde vi därmed att öka marknadsföringen. Arbetet fortsätter löpande, eftersom konkurrensen är hård i

Regulatory

Rättelse: Safe Lane Gaming ingår avtal om förvärv av spelet Fan of Guns.
2021-08-13 15:12:22

Rättelse nedan: Fan of Guns har på rullande 12 månader omsatt 160 000 USD. Safe Lane Gaming “(SLG) eller “Bolaget”) har idag ingått ett bindande avtal om förvärv av rättigheterna till spelet Fan of Guns, vilket innebär att Bolaget förvärvat ett första First Person Shooter-spel (“FPS”). Förvärvet är ytterligare ett steg i Bolagets uttalade förvärvsstrategi och har arbetats fram under en längre tid för att tillsammans med studion som skapat spelet, IP Lepardin, för att vidareutveckla och ta spelet till nästa nivå. Om spelet Fan of Guns Fan of Guns har på rullande 12 månader omsatt 160 000

Regulatory

Safe Lane Gaming ingår avtal om förvärv av spelet Fan of Guns.
2021-08-13 14:19:09

Safe Lane Gaming “(SLG) eller “Bolaget”) har idag ingått ett bindande avtal om förvärv av rättigheterna till spelet Fan of Guns, vilket innebär att Bolaget förvärvat ett första First Person Shooter-spel (“FPS”). Förvärvet är ytterligare ett steg i Bolagets uttalade förvärvsstrategi och har arbetats fram under en längre tid för att tillsammans med studion som skapat spelet, IP Lepardin, för att vidareutveckla och ta spelet till nästa nivå. Om spelet Fan of Guns Fan of Guns har på rullande 12 månader omsatt 160 000 MSEK, med ett EBIT-resultat om ca 100 000 USD, motsvarande en EBIT-marginal

Regulatory

Safe Lane Gamings nya spel toppar spelkategorin i Sverige!
2021-08-12 11:16:42

Nyligen meddelande vi att lansering av Castle Raid!. Recensionerna och antal nerladdningar ökar i takt med att spelet växer både organiskt och genom intensifierad marknadsföring. Att Castle Raid! efter några dagar börja toppa listor i “Free to play” på App Store Sverige, är en kvittens på att det går åt rätt håll redan från start. Tillsammans med Voodooo fortsätter SLG arbetet mot fler topplaceringar inom “Free to play”-listorna på de stora plattformarna App Store och Google Play. Det här är dels en milstolpe vid lansering av spel, men också en faktor som gör att den organiska trafiken

Regulatory

Safe Lane Gaming lanserar Castle Raid! tillsammans med Voodoo
2021-08-10 17:22:14

Safe Lane Gaming har, genom dotterbolaget Raketspel, släpper ytterligare ett spel mot den globala marknaden  tillsammans med publishern Voodoo. Spelet heter Castle Raid! och finns tillgängligt för nedladdning på App Store  (https://apps.apple.com/us/app/castle-raid/id1560632350)och Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karimcastagnini.castlestorm&hl=en&gl=US). Safe Lane Gaming, Raketspel och Vodoo har tillsammans under sommaren vidareutvecklat och betatestat spelet, som har visat mycket lovande resultat och är alltså nu lanserat. Castle Raid! är ett hyper casual-

Regulatory

Mine Rescue når 1,5 miljoner nedladdningar
2021-08-06 11:07:10

Safe Lane Gamings spel Mine Rescue har nu laddats ner mer än 1,5 miljoner gånger. Spelet är skapat av det helägda dotterbolaget Raketspel och släppts tillsammans med publishern Carry 1st. Under våren har vi bytt profil på Mine Rescue, från ett hyper casual spel till en mer långsiktig satsning. Det innebär i praktiken att intäktsmodellen bygger på längre speltid och mer engagerade spelare. Spelet är nu mer i Casual genren av mobilspel, vilket breddar Safe Lane Gamings portfölj ytterligare. Bytet av strategi för Mine Rescue gjordes i och med omlanseringen i April 2021 och spelet har växt

Regulatory

Safe Lane Gamings nya event slår nytt säljrekord!
2021-07-26 13:40:43

[image] Under sommaren har Safe Lane Gaming (SLG) släppt sin första helt egentillverkade uppdatering för spelet Battle Camp. Resultatet lät inte vänta på sig och med en bruttointäkt på närmare 60 000 USD slog “Auroras Awakening” säljrekord.   Bakom succén ligger ett halvår av organisationsbyggande, kundvård och change management för att skapa en positiv trend för Battle Camp. Under SLGs regi har spelet fått en helt ny organisation med utvecklarteamet i Sydkorea, ny community manager (USA) och en ny Game Designer (Brasilien). Organisationsmässigt har man gått mot en modernare agil

Regulatory

Safe Lane Gaming uppdaterar kring förvärv och framtida arbete från Q2 till Q3
2021-07-02 17:32:58

Förvärv Bolagets två aktiva LOI (Letter of intent) är fortsatt intressanta för bolaget. Förutsättningar har justerats, men än inte fastställts och därför fortsätter förhandlingarna och due diligence processen vidare framåt. Vi arbetar för att meddela utfall i kvartal tre. Spelet Fan of Guns toppar listor “trending action” på Google Play och spelserien Stickya Games har haft lyckad lansering på App Store tidigt efter signerat LOI. Det här är positivt och ligger till grund för varför förhandlingarna drar ut på tiden. Det här samtidigt som vi letar aktivt och träffar fler intressanta

Regulatory

Safe Lane Gaming har släppt fyra hyper casual prototyper under Q2.
2021-06-30 09:00:27

Stockholm 30 Juni I enlighet med vad som tidigare kommunicerats arbetar dotterbolaget Raketspel fortsatt med att förvalta och utveckla Causal och Hyper Casual mobilspel. Det är i linje med strategin för dotterbolaget att skapa fler titlar till Safe Lane Gamings spelportfölj. Produktionstakten fortsätter med fyra prototyper, samtidigt som vi arbetat med befintliga produkter under kommande kvartal. Johan Henkow, VD på Raketspel. “Utöver Cut This! har de hittills framtagna spelen ej visat siffror för att vi ska kunna gå vidare med dem men vi har fortsatt hållit en bra nivå mellan kvantitet

Regulatory

Safe Lane Gamings spel Cut This! utvidgas med IAP för ökad monitisering
2021-06-24 10:18:43

Safe Lane Gaming (SLG) har i processen att utveckla spelet Cut This! släppt möjligheten för spelare att köpa lösningar på banor i spelet. Intäkterna från de flesta av våra spel kommer från både annonsintäkter och IAP (in app purchases). Inom pusselgenren, som både Cut This! och Dig This! tillhör, har vi sett stor framgång med IAP även om spelet i sin natur är casual eller hyper casual. SLG hoppas med detta steg att vi ska ta spelet till nästa nivå och att vi genom detta ska skapa bättre förutsättningar för att skala upp spelet snabbare. Spelet har också fått fler banor och vi har sett

Regulatory

Safe Lane Gamings dotterbolag Battle Camps veckoevent slår säljrekord
2021-06-23 08:43:00

Safe Lane Gamings (SLGs) dotterbolag Battlecamp AB, som äger mobilspelet Battle Camp, visar på fortsatt bra försäljning. Under Battle Royal eventet som hölls mellan den 10-15 juni slogs säljrekord. Preliminära siffror från eventet visar på en ökning om närmare 20%, vilket motsvarar ca 100 000 SEK. Spelet som idag finns att ladda ner på App Store, Google Play och Amazon är ett äventyrsspel där över 14 000 spelare träffas varje dag och fångar monster till sitt lag och tävlar mot andra. Vecka 22 (10-15 juni) hölls eventet Battle Royal och slog alltså rekord sedan SLG tog över spelet hösten

Regulatory

Safe Lane Gaming tecknar samarbetsavtal med SmileShark
2021-06-21 13:45:58

SmileShark är utvalda experter av Amazon för optimering av serverstruktur, serveranvändning och kostnadsoptimering. SLG har under en tid arbetat med optimering för spelet Battle Camp och tar nu in mer experthjälp på serversidan. Samarbetet innebär att konsulter på SmileShark, som specialiserar sig på just det vi använder Amazon Web Services (AWS). SmileShark ser över serverupplägg och trafik för att hitta en optimerad lösning. Målet med samarbetet är att sänka serverkostnader och samtidigt effektivisera serverupplägget. Det här kommer ge bättre förutsättningar för spelets utveckling och

Regulatory

Safe Lane Gamings dotterbolag tecknar avtal med Voodoo för samarbete av nytt spelsläpp i Q3
2021-06-16 15:10:42

Safe Lane Gamings (SLGs) dotterbolag Raketspel har under längre tid haft ett nära samarbete med publicisten Voodoo. Dig This! är ett exempel på innehav i vår spelportfölj, som publicerats av Voodoo och marknadsförs idag löpande i deras kanaler världen över. CPI (cost per install) är ett av de viktigaste KPI:erna för casual och hyper casual spel. Voodoo är experter på att justera parametrar och skapa content för just dessa två genrer. Vi har diskuterat fram ett samarbete för att bygga om ett befintligt spel och försöka förbättra och öka speltiden på ett spel där just CPI verkar bra. Ett

Regulatory

Safe Lane Gamings dotterbolag Battlecamp AB har öppnat webshop
2021-06-16 13:05:49

Safe Lane Gamings dotterbolag Battlecamp AB, har efter förfrågningar från sin aktiva community valt att öppna en webshop med olika typer av brandade produkter. Spelet Battle Camp är ett starkt varumärke och IP med många trogna följare. Tack vare det väljer man nu att öppna en webshop för att ytterligare sprida varumärket. Idén om en webshop kommer direkt från spelarna själva. Genom att göra verklighet av den visar man att spelarnas idéer är viktiga. Butiken tillhandahåller flera olika typer av produkter, som kläder, mobilskal, vattenflaskor m.m. Samtliga produkter har specialanpassade

Regulatory

Safe Lane Gaming presenterar nytt spel “Cut This!” i egen regi.
2021-06-10 12:21:33

[image]   Stockholm 10 Juni   Safe Lane Gamings (SLG) dotterbolag Raketspel har under våren arbetat med Voodoo för publiceringen av ett nytt spel, Cut This! Efter en grundlig process har man upptäckt att Cut This! uppnår bra siffror och väljer därför att gå vidare i egen regi. Spelet ligger nu ute på marknaden och SLG Operations har börjar arbeta med marknadsföringen. Precis som tidigare kommunicerats är SLG Operations roll att arbeta nära och tillsammans med utvecklarna, i det här fallet är dotterbolaget Raketspel AB. Spelsläppet av Cut This! följer Raketspels strategi och mål är

Financial report

Kommuniké från årsstämma
2021-06-08 12:54:41

2021-06-08 höll Safe Lane Gamin AB (publ) årsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag: · Stämman fastställde resultat- och balansräkning, såväl bolagets som koncernens. · Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske. · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. · Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, ett arvode om 60 000 SEK per styrelseledamot för verksamhetsåret 2021. Styrelsens ordförande erhåller ytterligare 60 000 SEK. Stämman

Regulatory

Safe Lane Gaming - riktad emission registrerad hos Bolagsverket
2021-06-07 15:00:34

Stockholm 30 April Bolagsverket har nu registrerat den tidigare kommunicerade (22:e april 2021) riktade nyemissionen av 1 621 611‬ aktier till Victory Games Inc, säljare av spelet Death Dungeon. Emissionen motsvarar ett värde av 421 619 sek (500 00 USD kurs 0,843). De nya aktierna kommer motsvara ca 0.8% av bolagets totala antal aktier. Antal aktier och aktiekapital efter registrering är enligt nedan: Antal aktier uppgår till: 1 952 694 501 (1 951 072 890)  samtliga av serie B, Aktiekapital uppgår till: 103 527 566,23 (103 441 593,28) SEK För mer information se pressmeddelande här (

Regulatory

Safe Lane Gaming utökar styrelsen.
2021-06-04 10:02:08

Bolaget utökar styrelsen till 5 personer på huvudägarens initiativ, så ligger nu förslaget att välja in Raketspels grundare Per Ekstig.  Valet av Per baseras på en gedigen bakgrund inom spelindustrin. Han har nästan 30 års erfarenhet av spelbranschen och började sin bana 1993. Vägen till Safe Lane Gaming går genom Raktespel, som Per var med och  grundade 2000. Per har sitt fokus på konceptutveckling, framtagande av prototyper, samt både frontend- och backend-programmering. Per är civilingenjör i Datateknik från Linköpings Tekniska Högskola.

Regulatory

Safe Lane Gamings månadsuppdatering kring Battle Camp - fortsatt bra försäljning i April och Maj
2021-05-27 13:49:18

Stockholm 27 maj Preliminära siffror visar att försäljningen i spelet Battle Camp ökar med 20% i april, vilket är högt över vårt mål för året när vi mäter månad för månad. Våra event påverkar försäljningen och vi optimerar dessa vecka efter vecka. I maj har två nya event testats och man ser preliminärt att intäkterna fortsätter att öka. Battle Camp har idag en stabil DAU (daily active user) kring 14 000. Förbättringar Teamet har under våren bland annat arbetat med att stabilisera servrar och stävja fusk i spelet. Det sistnämnda har gjorts genom ett samarbete med det Sydkoreanska

Regulatory

Safe Lane Gamings “Mine Rescue!” fortsätter att växa.
2021-05-25 16:10:20

Stockholm 25 maj Safe Lane Gaming kommunicerade 9 mars (se mer här) att vi gjort en soft launch av spelet Mine Rescue! tillsammans med publicisten Carry1st, med fokus på den afrikanska marknaden. Sedan nylanseringen har spelet över 95 000 nedladdningar och totalt sen start 600 000 nedladdningar.  Spelet släpptes första gången februari 2020. Idag arbetar vi med att optimera spelet för att möta våra och Carry1sts KPIer, som CPI (Cost per install) och ARPDAU (Average revenue per user), för att senare kunna öka marknadsföringsbudget.

Regulatory

Safe Lane gaming uppdaterar mobilspelet "Dig This!"
2021-05-20 15:56:19

Stockholm 20 maj Safe Lane Gamings mest nedladdade mobilspel, Dig This!, får nya uppdateringar. Vi gör det här för att  fortsätta hålla spelet levande, locka nya spelare, samt behålla de befintliga. Den här gången har vi lagt till nya hinder och moduler, som ger än större variation i spelet Dig This!. Dig This! har idag fler än 3740 levels och våra 115 miljoner spelare har spelat mer än 4 miljarder banor. Att vi kan växa antal levels i den takt som vi gör beror mycket på att vi använder crowd sourcing och låter våra mest dedikerade användare hjälpa oss att göra levels. Utöver mer content

Regulatory

Safe Lane Gaming presenterar på Augment Gaming Forum 2021
2021-05-20 10:42:40

Safe Lane Gaming (SLG) deltar på Augment Gaming Forum 2021 den 21 maj 2021. Vid evenemanget, som anordnas digitalt och livesänds, kommer nio bolag i spelbranschen presentera sina verksamheter. SLGs VD Jesper Nord, kommer presentera bolaget klockan 11.30.  Vardera bolagspresentation är 20 minuter och följs av frågestund ledd av moderator Albin Kjellberg. Anmälan sker genom länken nedan.  https://financialhearings.com/event/13788 Preliminärt program 08:55     Augment Gaming Forum 2021 inleds 09:00     Zordix  09:30     SOZAP 10:00     MAG Interactive Paus 11:00

Financial report

Årsredovisning 2020
2021-05-18 15:36:07

Se bifogad årsredovisning i PDF form.

Financial report

Delårsrapport 1 - 2021
2021-05-18 10:20:38

Stockholm 18 Maj 2021 +---------------------------------+-------+-------+----------+------------------+ |Koncernen* MSEK |Q1 2021| |Helår 2020|Profroma** Q1 2021| +---------------------------------+-------+-------+----------+------------------+ |Totala intäkter | 5,3| | 5,9| 13,3| +---------------------------------+-------+-------+----------+------------------+ |EBITDA | 1,4| | 2,1| 6,9| +---------------------------------+-------+-------+----------+-------------

Financial report

Safe Lane Gaming tidigarelägger delårsrapport
2021-05-12 11:34:18

Stockholm 2021-05-12 Safe Lane Gaming AB har beslutat att tidigarelägga sin delårsrapport avsende kvartal 1 2021 då sammanställningsarbetet går fortare än beräknat. Rapporten som avser perioden januari - mars 2021 kommer att publiceras 18 maj 2021 istället för den 21 maj som tidigare kommunicerats.

Financial report

Aktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), 556671-3607, kallar härmed till årsstämma tisdagen den 8 Juni 2021 kl. 12.00.
2021-05-07 21:24:56

Stämma endast per poströstning Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Bolaget välkomnar alla aktieägare att

Regulatory

Safe Lane Gaming - Battle Camp når 200% ROI under april.
2021-04-30 10:02:38

Stockholm 30 April Den 24e mars 2021 meddelade vi här (https://safelanegaming.com/investor-relations/press-release/20961) att Battle Camp ökar sina inkomster i början av Q1 jämför med Q4 (2020) och att SLG Operations arbetar med att utveckla annonseringen för att locka nya och gamla spelare. Vi ser preliminärt att under april uppgick ROI (return of investment) på nedlagd spenderad krona för marknadsföringen till ca 200% och i mars till närmare 100% beräknat på de spelare som installerat Battle Camp under aktuell månad. Vi ser idag att marknaden inte är mättat och därför ökas budgeten

Regulatory

Safe Lane Gaming - riktad emission registrerad hos Bolagsverket
2021-04-30 09:09:26

Stockholm 30 April Bolagsverket har nu registrerat den tidigare kommunicerade (15:e april 2021) riktade nyemissionen av ‭414 937 759‬ aktier. Antal aktier och aktiekapital efter registrering är enligt nedan: Antal aktier uppgår till: 1 951 072 890 (samtliga av serie B) Aktiekapital uppgår till: 103 441 593,28 SEK Motiv och syfte: Safe Lane Gaming förvärvade bolaget Raketspel interactive AB den 15 april, se tidigare pressmeddelande här (https://news.cision.com/se/safe-lane-gaming-ab/r/safe-lane-gaming-tilltrader-idag-spelstudion-raketspel-och-gor-riktad-emission-om-0-24-sek-per-aktie,

Regulatory

Safe Lane Gaming (SLG) - genomför slutbetalning av Death Dungeon genom planerad kvittningsemission.
2021-04-22 20:42:07

Stockholm 22 April Styrelsen har idag beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission, som slutbetalning av det förvärvade spelet Death Dungeon. Emissionen motsvarar ett värde av 421 619 sek (500 00 USD kurs 0,843). De nya aktierna kommer motsvara ca 0.8% av bolagets totala antal aktier, efter emissionen. Emission är riktad till Victory Games Inc. Pris per aktie: 0.26 Antal aktier 1 621 611 Antal totalt efter emission: 1 952 694 501 Aktiekapitalökning kan öka med högst 85 972,95 kr För mer information om förvärvet och villkor se tidigare kommunicerat (10 februari 2021) pm  (https:

Regulatory

Safe Lane Gaming gör soft launch av Mine Rescue!
2021-04-21 17:06:42

Stockholm 21 April Dotterbolaget Raketspel som är en del av Safe Lane Gaming koncernen har gått vidare till soft launch för Mine Rescue! tillsammans med publishern Carry 1st.  Johan Henkow, VD Raketspel “Vi har jobbat med prestandaförbättringar och buggfixar för att spelet ska bli mer anpassningsbart för alla typer av telefoner, även de som inte är de bästa och senaste modellerna. En softlaunch är ett första steget mot en full lansering och senare ett mer lönsamt spel men att vi har fått fram ett så pass mycket bättre spel på kort tid känns lovande. Det ligger i vår strategi att

Regulatory

Preliminära försäljningssiffror Q1 2021 - ökning 36,7 %
2021-04-20 09:57:37

Stockholm 20 April Den preliminära* försäljningen för kvartal ett uppgick till 707 887 USD, det ska jämföras med försäljning om 517 491 USD, under kvartal fyra 2020 en ökning på 36,7 %. Det ska förtydligas att under hela kvartal ett ingick spelet Battle Camp och Idle War Camp. Under mars månad ingick spelet Death Dungeon. Jesper Nord, VD SLG: “Vi har arbetat sida vid sida med tidigare teamet i USA för att optimera och förvalta produkten Battle Camp. Vi ser en positiv trend i dagliga aktiva användare och antal spenderade kronor per spelare. Detta beror delvis på att vi väckt produkten

Regulatory

Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Fan of Guns
2021-04-15 16:09:20

Stockholm 15 April Safe Lane Gaming har ingått ett LOI gällande förvärv av spelet Fan of Guns (FoG). Nu påbörjas sedvanlig Due Diligence process. Ett förvärv av Fan of Guns ligger i linje med bolagets förvärvsstrategi att växa via förvärv, samt bredda vår geografiska spridningen. Fan of Guns passar in i SLGs portfölj, då det är en genre som inte omfattas av dagens portfölj.  Fan of Guns har utvecklats i två år och passar även bolagets strategi kring förvaltning och marknadsföring genom SLG Operations. Likt tidigare förvärv är avsikten att befintliga ägare och utvecklare arbeta vidare

Regulatory

Safe Lane Gaming tillträder idag spelstudion Raketspel och gör riktad emission om 0,24 sek per aktie .
2021-04-15 15:47:21

Stockholm 15 April Safe Lane Gaming (SLG) tillträder idag Raketspel interactive produktioner AB. I enlighet med kommunicerat förvärvsavtal från 2021-02-28 tillträder SLG idag Raketspel. Köpeskilling uppgår till 220 571 000 SEK plus eventuell tilläggsköpeskilling (se pm för fullständiga villkor 2021-02-28 (https://safelanegaming.com/investor-relations/press-release/20830) och pm 2021-03-19 (https://news.cision.com/se/safe-lane-gaming-ab/r/safe-lane-gaming---uppdaterar-avseende-av-ev--betalning-av-tillaggskopeskilling-till-saljare-av-rakt,c3310727)) Den riktade emission till säljarna av

Regulatory

Safe Lane Gaming upptar lån om 70 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av Raketspel och refinansiera befintliga krediter
2021-04-09 18:48:25

För att finansiera den avtalade initiala kontantlikviden om 20 miljoner kronor vid förvärvet av samtliga aktier i Raketspel interaktiva produktioner AB (”Raketspel”) och att refinansiera samtliga utestående krediter, har Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG”) upptagit ett lån om motsvarande 70 miljoner kronor. Stockholm 2021-04-09  Som SLG initialt kommunicerade den 28 februari 2021 så ska tillträde av förvärvet av Raketspel ske den 15 april 2021 och SLG har med anledning av detta tagit upp ett seniort lån om 70 miljoner kronor (”Lånet”) från bland annat Formue Nord, Lubrica samt Modelio.

Regulatory

SLG planerar att publicera Death Dungeon på App Store under Q2
2021-03-30 13:56:43

Nu ökar Safe Lane Gaming (SLG) tempot i speltillgången Death Dungeon Demon Hunter RPG. Spelet kommer under kvartal två 2021 lanseras på App Store och därmed kunna laddas ner av iPhone användare. Sedan tillträdet av Death Dungeon Demon Hunter RPG den 1:a mars har stort fokus legat på vidareutveckling i form av optimering av annonsintäkter och användarupplevelsen. Samtliga åtgärder sker tillsammans med vår Sydkoreanska samarbetspartner Victory Games.  Under mars har spelet haft ett glapp av marknadsföringen efter flytt från tidigare ägare, sedan mitten på mars har SLG Operations börjat

Regulatory

SLG:s spel Battle Camp har haft god utveckling på det nya året, ökar vinst per användare.
2021-03-24 09:27:11

SLG:s spel Battle Camp har utvecklats starkt efter nyår, de preliminära* intäkterna från spelet BattleCamp uppgick under januari  över 220 000 USD och februari över 235 000 USD. Den positiva utvecklingen består i hög grad av vår strategi att löpande skapa event i spelet, under februari ökade antalet spelare med över 19 000 och hade nära på 400 000 MUA (monthly active users). Under februari snittade spelet 14 000 DAU (Daily Active Users). Målet med Battle Camps omsättning under 2021 som kommuniceras vid 11 november 2020 står fast. Att omsätta över 27 miljoner (se här (https://safelanegaming.

Regulatory

Safe Lane Gaming - uppdaterar avseende av ev. betalning av tilläggsköpeskilling till säljare av Raktespel
2021-03-19 12:57:46

SLG kommunicerade 2021-03-28 förvärvet av Raketspel Interaction AB. Slutbetalning av eventuell tilläggsköpeskilling som ska betalas för verksamhetsåren 2021-2022 om fastställda mål uppnås. Betalning för detta ska ske med fördelningen aktier 40% och kontant 60% (tidigare kommunicerat kontakt 40% och aktier 60%). Tidigare kommunicerat pressmeddelande avseende förvärv här (https://safelanegaming.com/investor-relations/press-release/20779)

Regulatory

Raketspel ingår avtal om publicering av Mine Rescue!
2021-03-19 08:29:16

Safe Lane Gaming kommunicerade den 28e februari 2021 att vi har förvärvat Raketspel interaktiva produktioner AB (Raketspel) med tillträde 15e april 2021. Raketspel har ingått ett avtal om publicering av företagets spel Mine Rescue! med publicisten Carry1st. Att arbeta med publicister av spel har varit en stor del av Raketspels framgångsmodell, det ligger i linje med strategin och Safe Lane Gaming ser väldigt positivt på samarbetet med Carry1st. Under de närmaste månaderna kommer spelet att förberedas för en nylansering och sedan släppas genom Carry1st.  Michael Quacinella, Carry1st

Regulatory

Safe Lane Gaming - riktad emission registrerad hos Bolagsverket
2021-03-17 09:47:48

Bolagsverket har nu registrerat den tidigare kommunicerade (10:e mars 2021) riktade nyemissionen av 34 000 000 aktier.. Antal aktier och aktiekapital efter registrering är enligt nedan: Antal aktier uppgår till: 1 536 135 131 (samtliga av serie B) Aktiekapital uppgår till: 81 442 505,94 SEK Motiv och syfte till den riktade emissionen: Sedan omstruktureringen till gaming-bolag påbörjades har bolaget haft som mål att stärka balansräkningen för kommande tillväxtplan och detta är ett första steg i processen. Emissionen minskar skuldsättningen, stärker balansräkningen och medför till att

Regulatory

Safe Lane Gamings förvärvade spel Death Dungeon visar på en ökning av MAU på över 25%.
2021-03-15 14:15:09

Safe Lane Gamings (SLG) avtalade samarbete med Victory Games går bra, SLG kan nu presentera att de första två månadernas under 2021 är spelet uppe i ett snitt på över 52 000 MAU (monthly active user). MAU är ett bra mått inom mobilspel för att se hur populärt spelet är. Ökningen innebär att antalet spelare i snitt per månad har ökat med över 25% från 2020. Safe Lane Gaming tillträdde enligt plan fantasyspelet Death Dungeon den första mars. Både före och efter tillträdet har bolaget arbetat tätt tillsammans med utvecklarna på Victory Games, för att gemensamt ta fram en optimerings- och

Financial report

Publicering av det förvärvade dotterbolagets årsredovisning.
2021-03-12 08:57:42

Safe Lane Gaming kommunicerade den 28e februari 2021 att vi har förvärvat Raketspel interaktiva produktioner AB (Raketspel) med tillträde 15e april 2021. Raketspel har nu fastställt sin årsredovisning för 2020. Bifogat finns årsredovisningen.

Regulatory

Safe Lane Gaming (SLG) - genomför riktad nyemission om högst 8,5 MSEK
2021-03-10 08:30:28

Styrelsen för SLG har beslutat om att genomföra en riktad kvittningsemission om upp till 8 500 000 kr varav Aalto Capital AB tecknar sig för 6 750 000 kr, resterande 1 750 000 kr fördelas på åtta investerare. Teckningskurs i emissionen ska uppgå till 0,25 kr per aktier och totalt upp till högst 34 000 000 aktier. De nya aktierna kommer motsvara ca 2.2% av bolagets totala antalet aktier efter emissionen. Aktiekapitalet kommer öka med högst 1 802 605,22 kr. Teckningskursen i emissionen avspeglar marknadsmässiga villkor med sedvanlig rabatt och har förhandlats fram mellan bolaget och

Regulatory

Safe Lane gaming har idag ingått avtal om att förvärva 100% av Raketspel interaktiva produktioner AB (Raketspel)
2021-02-28 21:42:31

Safe Lane Gaming (SLG) har idag 28 februari ingått avtal om att förvärva alla (100%) aktier i Raketspel med tillträde 15 april 2021. Raketspel omsatte år 2020, ca 60 000 000 sek med EBIT resultat ca 55 000 000 sek. 2019, omsatte bolaget 50 957 395  sek med EBIT resultat 46 448 553 sek (reviderat). Köpeskillingen uppgår till 222 751 000 sek med tillägg för eventuell tilläggsköpeskilling och erläggs enligt följande: - 20 000 000 sek kontant vid tillträde. - 100 000 000 sek via nyemitterade aktier i SLG till en av parterna överenskommen teckningskurs, som ska motsvara den volymviktade

Regulatory

Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelserien Stickya Games
2021-02-24 13:46:58

Stockholm 24 February 2021 Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelserien Stickya Games till ett totalt förvärvspris om maximalt 650 000 USD där 300 000 USD avser kontant betalning vid tillträde och 350 000 USD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,32 SEK). Resterande del om 1,0 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet. Det ska poängteras att förhandlingarna med säljarna alltjämt är i ett tidigt skede, men i och med upprättandet av den här

Financial report

Bokslutskommuniké 2020
2021-02-24 08:40:00

Stockholm 24 februari 2021 Safe Lane gaming presenterar Bokslutkummuniké för 2020, här följer VD ordet och fullständig rapport finns bilagd. VD har ordet Kära aktieägare! Äntligen är det nu min tur att summera en händelserik höst. Den 10:e oktober skapades spelkoncernen Safe Lane Gaming AB (SLG). Vi har sedan 10:e oktober gjort ytterligare två förvärv och äger idag tre speltitlar. I dag taktar speltillgångarna över 30 MSEK på årsbasis med operativt resultat på över 17,5 MSEK. Finansiellt har bolaget och spelen utvecklats och levererat som planerat och nu är målet att öka det under de

Regulatory

Rättelse: Safe Lane Gaming ingår avtal om förvärv av spelet Death Dungeon
2021-02-18 17:39:37

18 Februari 2021 Stockholm Rättelse: Bolagets som förvärvades 10 Februari har en beräknad EBIT på cirka 400 000 USD per år. Tidigare felaktigt kommunicerat 40 000 USD per år i pressmeddelande den 10 februari.  För mer information se tidigare PM: https://safelanegaming.com/investor-relations/press-release/20729

Regulatory

Safe Lane Gaming handlas från och med idag på NGM
2021-02-18 08:59:51

Som tidigare kommunicerat (4 februari), så kommer Safe Lane Gaming AB (SLG) handlas från och med idag på Nordic SME på Nordic Growth Market SME. Stockholm 18 Februari Vi välkomnar nya samt tidigare aktieägare och vill informera er att aktien handlas under samma uppgifter som tidigare. Aktienamn: Safe Lane Gaming B Kortnamn: SLG B ISIN-Kod: SE0002081166 FISN (ISO 18772): SAFELANE/SH B För mer information om Safe Lane Gaming besök www.safelanegaming.com

Regulatory

Safe Lane Gaming inleder samarbete med Republiken – ska öka antalet nedladdningar
2021-02-16 11:19:42

Safe Lane Gaming AB (SLG) inleder samarbete med den digitala marknadsföringsbyrån Republiken, för att öka nedladdningarna av SLG:s spel på den internationella marknaden. Samarbetet är en del i SLG:s tillväxtstrategi och ska bidra till framgången för de spel som förvärvas. Jesper Nord, CEO, SLG: “Republiken är vana vid att arbeta med tillväxtföretag och har lagt upp en ambitiös och kostnadseffektiv plan för att driva nedladdningar av våra spel. De kommer vara en viktig partner för vår fortsatta tillväxt på den internationella marknaden där vi kommer att börja med att fokusera på Europa och

Regulatory

Safe Lane Gaming ingår avtal om förvärv av spelet Death Dungeon
2021-02-10 12:07:18

Safe Lane Gaming (SLG) har idag träffat bindande avtal om förvärv av spelet Death Dungeon. Spelet är inom det växande RPG (Role playing game) segmentet och förvärvet sker från den sydkoreanska byrån Vicory Games (tidigare Redzam). Tillträdesdagen är satt till den 1 mars 2021. Den totala köpeskillingen (inklusive ev. earn-out) kan maximalt uppgå till 450 000 USD och utges i en del kontant betalning och en del aktier. 10 Februari 2021 Stockholm Death Dungeon har idag ett EBIT-tal på ca 40 000 USD beräknat på årsbasis. Spelet återfinns idag Google Play och har de senaste månaderna ökat och

Regulatory

Safe Lane träffar avtal med sydkoreansk samarbetspartner och tar steget in i Asien.
2021-02-08 15:16:52

Safe Lane Gaming (SLG) har träffat ett samarbetsavtal med det sydkoreanska spelföretaget IOI Games Inc (IOI). Avtalet löper på tillsvidare och syftar till att IOI ska bistå SLG med utvecklingen och förädlingen av MMORPG-spelet Battle Camp. Avtalsupplägget inbegriper att IOI:s duktiga utvecklare, mot en fast månadsersättning, framöver kommer att arbeta sida vid sida med SLG:s utvecklingsteam för att förädla Battle Camp. Under 2021 kommer Battle Camp att kontinuerligt uppdateras och utökas för att engagera existerande och attrahera nya användare.  SLG har bl.a. som plan att utöka shoppen med

Regulatory

Safe Lane Gaming AB:s (publ) har godkänts för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market SME, första dag för handel är 18 feb 2021.
2021-02-04 15:39:24

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Safe Lane Gaming AB:s (publ) (“SLG” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nordic SME. Första dag för handel på Nordic Growth Market kommer att vara den 18 februari 2021. 4 februari 2021 Stockholm Sista dagen för handel på Spotlight Stock Market (“Spotlight”) har beslutats till den 17 februari 2021. Safe Lane Gamings aktier kommer att fortsätta handlas under kortnamnet (ticker) SLG B med nuvarande ISIN-kod SE0002081166 på Nordic SME. Aktieägare i SLG kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet. Om

Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma i Safe Lane Gaming AB 2021-01-11
2021-01-11 15:39:59

Idag höll Safe Lane Gaming AB extra bolagsstämma där det enhälligt beslutades om följande:   - Beslut om bemyndigande enligt förslag Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, oavsett aktieslag, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till respektive aktieslag i bolaget, motsvarande högst vad bolagsordningens gränser vad gäller kapital och aktier tillåter, att betalas kontant, genom kvittning eller

Regulatory

Kallelse till extra bolagsstämma
2020-12-18 15:22:27

Stockholm 18 DecemeberAktieägarna i Safe Lane Gaming AB (publ), org.nr. 556671-3607, kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 januari 2021 kl. 14:00 i bolagets lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 december 2020, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 7 januari 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear

Regulatory

Safe Lane Gaming AB säkerställer tillväxtkapital för fortsatt expansiv förvärvsstrategi
2020-12-10 08:19:30

Stockholm 2020-12-10 Safe Lane Gaming AB (”SLG” eller ”Bolaget”) säkerställer genom emission och efterföljande teckningsrätter en finansiering på minimum 54 MSEK och maximalt 188 MSEK. Detta kombinerat med förlängning av lån ger SLG handlingsutrymme att fortsätta förvärva fler tillgångar/spel samt spelstudios. Bolagets styrelse har idag beslutat att föreslå en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”). Förslaget om Emissionen kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma i Bolaget som beräknas äga rum tidigt under kvartal 1 2021. Det

Regulatory

Uppdaterat: Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG
2020-11-26 21:49:33

Uppdaterat nedan: Det har idag nettointäkter på ca 45 000 USD per månad. Stockholm 26 november Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG från studion Redzaam Game LAB i Sydkorea till ett totalt förvärvspris om maximalt 1,9 MUSD där 0,7 MUSD avser betalning vid tillträde i formen kontanter 0,5 MUSD och 0,2 MUSD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,20 kr). Resterande del om 1,2 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet.

Regulatory

Uppdaterat: Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG
2020-11-26 16:41:10

Uppdaterat datum se fetstil nedan: Stockholm 26 november Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG från studion Redzaam Game LAB i Sydkorea till ett totalt förvärvspris om maximalt 1,9 MUSD där 0,7 MUSD avser betalning vid tillträde i formen kontanter 0,5 MUSD och 0,2 MUSD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,20 kr). Resterande del om 1,2 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet. Det ska poängteras att förhandlingarna

Regulatory

Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG
2020-11-26 16:05:43

Stockholm 26 november Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG från studion Redzaam Game LAB i Sydkorea till ett totalt förvärvspris om maximalt 1,9 MUSD där 0,7 MUSD avser betalning vid tillträde i formen kontanter 0,5 MUSD och 0,2 MUSD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,20 kr). Resterande del om 1,2 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet. Det ska poängteras att förhandlingarna med säljarna alltjämt är i ett

Regulatory

Utförsäljningen av Challenger Mobile Technology erbjuds nu med digital anmälan
2020-11-25 16:55:22

Som tidigare meddelats är sista anmälningsdag för utförsäljningen av dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (publ) onsdagen den 2:a december 2020. För att förenkla anmälan, med eller utan rätter, finns nu en digital anmälningssedel tillgänglig, tillsammans med övrig information för utförsäljningen, på Challengers hemsida: http://www.challengermobile.com/sv/investerarrelationer/erbjudande-om-forvarv-av-aktier/ Har man redan anmält sig behöver man inte göra det igen och gör man en ny anmälan gäller den som registreras sist.  Stockholm 25 november 2020 Tidigare styrelsen För

Regulatory

Förlänger anmälningsperioden för pågående försäljning av aktierna i Challenger Mobile Technology AB
2020-11-16 17:17:13

Tidigare styrelsen har, med bemyndigande från stämman 7 oktober 2020, beslutat att förlänga perioden för anmälan om förvärv av aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (publ). Ny slutdag för teckning är onsdag 2 december 2020. Anledningen är att det har kommit till vår kännedom att vissa förvaltare har haft problem med att kommunicera erbjudandet i god tid innan anmälningsperiodens slut samt att anmälningssedel inte blivit tillgänglig på alla hemsidor. Inom kort kommer vi erbjuda digital anmälan för att vidare underlätta anmälan för alla. Fullständigt erbjudande finns

Regulatory

Safe Lane Gaming förvärvar Idle War Camp
2020-11-13 12:01:45

Stockholm 2020-11-13 Safe Lane Gaming gaming har idag, helt i linje med bolagets tillväxtstrategi, förvärvat spelet Idle War Camp och dess tillhörande tillgångar. Detta i enlighet med tidigare kommunicerat LOI den 22 oktober, vi har haft god dialog med säljaren och ser stor tillväxtpotential och slutför affären där redan idag. Idle War Camp är ett strategispel inom segment krig och träning av trupper som pågår dygnet runt och som du som spelare sköter då och då. Det finns idag på plattformen Google Play och spelas på Android, världens vanligaste mobila operativsystem. Produkten är skalbar

Regulatory

Safe Lane Gaming - fokus på tillväxt & förvärv från starkt organiskt kassaflöde
2020-11-06 13:03:52

Regulatory

Safe Lane Gaming (SLG) - genomför Halloween event för ökad tillväxt
2020-11-06 10:52:16

Financial report

Delårsrapport 3
2020-11-06 07:15:00

Regulatory

Safe Lane Gaming AB (tidigare Challenger Mobile AB) uppdaterar kring registrering av namnbyte
2020-11-05 16:54:12

Financial report

Safe Lane Gaming AB (publ) u.n.ä Challenger Mobile AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport
2020-11-05 10:28:51

Regulatory

Erbjudande om förvärv av aktier i Challenger Mobile Technology AB (publ)
2020-11-04 08:04:05

Regulatory

Uppdatering kring utförsäljningen av Challenger Mobile Technology AB
2020-10-23 16:47:03

Regulatory

Kompletterande - Safe Lane Gaming - emission registrerad hos Bolagsverket
2020-10-23 16:18:33

Regulatory

Safe Lane Gaming - emission registrerad hos Bolagsverket
2020-10-23 15:54:10

Regulatory

Challenger mobile u.n.ä Safe Lane Gaming ingår icke-exklusivt LOI gällande förvärv av spelet Idle War Camp
2020-10-22 12:15:44

Regulatory

Safe Lane Gamings VD uppdaterar kring omlistnigsprocessen
2020-10-15 09:56:29

Regulatory

Jesper Nord tillträder som ny VD
2020-10-07 16:14:28

Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma
2020-10-07 14:43:35

Regulatory

Styrelsens förslag till extra bolagsstämman
2020-09-17 17:50:40

Regulatory

Förslag till styrelseledamöter och revisor
2020-09-14 13:11:59

Regulatory

Kallelse till extra bolagsstämma
2020-09-09 06:00:00

Regulatory

Gamingbolagets VD presenterar verksamheten
2020-09-08 14:23:55

Regulatory

Rättelse: Förtydligande avseende Spotlights marknadsmeddelanden
2020-09-08 12:59:10

Regulatory

Förtydligande avseende Spotlights marknadsmeddelanden
2020-09-08 09:12:30

Regulatory

Upptar brygglån för finansiering av förvärv
2020-09-07 16:35:16

Regulatory

Avtal tecknat om förvärv av spelbolaget Battlecamp
2020-09-05 06:52:18

Regulatory

Uppdatering kring pågående förvärv med Gaming Bolaget
2020-09-02 16:19:47

Regulatory

Flyttar tidigare verksamhet till dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB
2020-08-31 11:32:17

Financial report

Delårsrapport januari - juni 2020
2020-08-26 13:00:00

Regulatory

Ingen insiderinformation bakom kursuppgång
2020-08-25 09:03:54

Regulatory

Har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av gaming bolag
2020-07-15 18:26:48

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2020
2020-06-29 14:28:37

Financial report

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019
2020-06-16 15:57:12

Financial report

Kallelse till årsstämma
2020-06-01 06:50:00

Financial report

Delårsrapport januari-mars 2020
2020-05-27 11:54:41

Financial report

Senarelägger årsstämman
2020-05-04 10:20:46

Financial report

Bokslutskommuniké januari – december 2019
2020-02-26 13:32:17

Financial report

Delårsrapport januari - september 2019
2019-11-27 14:11:14

Financial report

Delårsrapport januari-juni 2019
2019-08-28 12:51:57

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2019
2019-06-03 13:51:43

Financial report

Delårsrapport januari-mars 2019
2019-05-22 13:14:37

Financial report

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018
2019-05-09 09:59:47

Financial report

Kallelse till årsstämma
2019-05-06 07:00:00

Financial report

Nytt datum för årsstämma
2019-04-29 10:12:59

Financial report

Bokslutskommuniké januari – december 2018
2019-02-20 13:07:30

Financial report

Delårsrapport januari-september 2018
2018-11-21 13:12:49

Financial report

Delårsrapport januari-juni 2018
2018-08-22 08:08:07

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2018
2018-05-30 14:28:34

Financial report

Delårsrapport januari-mars 2018
2018-05-23 12:17:56

Financial report

Kallelse till årsstämma
2018-05-02 08:35:04

Financial report

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017
2018-04-30 10:22:24

Financial report

Bokslutskommuniké januari – december 2017
2018-02-21 13:32:29

Regulatory

Ny tjänst lanserad med mobiloperatören Omantel
2018-01-31 14:05:10

Financial report

Delårsrapport januari-september 2017
2017-11-22 14:23:26

Regulatory

Siktet på Latinamerika med ny samarbetspartner
2017-10-20 11:51:25

Financial report

Delårsrapport januari - juni 2017
2017-08-23 12:41:19

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2017
2017-05-30 14:27:35

Financial report

Delårsrapport januari - mars 2017
2017-05-24 10:39:48

Regulatory

Ökade marknadsaktiviteter
2017-05-23 11:34:23

Regulatory

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket
2017-05-12 13:27:20

Financial report

Årsredovisning 2016
2017-05-09 15:15:59

Financial report

Kallelse till årsstämma
2017-05-02 09:34:14

Regulatory

Marknadsmeddelande 101/17 - Sista dag för handel med BTA i Challenger Mobile AB
2017-04-24 15:39:00

Regulatory

Företrädesemission registrerad hos Bolagsverket
2017-04-24 15:26:03

Regulatory

Genomför kvittningsemission som stärker likviditet och balans
2017-04-07 14:02:41

Regulatory

Företrädesemission fulltecknad
2017-03-21 14:30:03

Regulatory

Offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission
2017-02-21 17:05:51

Financial report

Bokslutskommuniké januari - december 2016
2017-02-17 15:22:51

Financial report

Tidigareläggning av bokslutskommuniké
2017-02-15 17:13:20

Regulatory

Marknadsmeddelande 27/17 – Information om nyemission i Challenger Mobile AB
2017-02-10 09:54:11

Regulatory

Genomför nyemission för att stärka balansräkningen
2017-02-06 13:00:01

Regulatory

12 000 aktiverade slutkunder hittills
2017-01-19 15:45:21

Regulatory

Ny lansering i Oman
2017-01-10 13:52:04

Regulatory

Klargörande av bolagets intäktsmodell
2016-12-30 08:11:08

Regulatory

Tjänst lanserad i Oman
2016-12-22 11:35:12

Financial report

Delårsrapport januari - september 2016
2016-11-23 12:24:00

Regulatory

Myndighetsgodkännande för lansering i Oman
2016-11-10 13:29:01

Regulatory

Uppdatering kring myndigheternas godkännande för lansering i Oman
2016-11-03 12:50:25

Financial report

Delårsrapport januari-juni 2016
2016-08-24 13:09:43

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2016
2016-06-29 16:23:46

Financial report

Årsredovisning 2015
2016-06-13 12:50:10

Financial report

Kallelse till årsstämma
2016-05-26 12:13:41

Financial report

Delårsrapport januari-mars 2016
2016-05-25 15:16:04

Financial report

Bokslutskommuniké januari – december 2015
2016-02-24 14:00:15

Financial report

Delårsrapport januari-september 2015
2015-11-25 14:48:18

Financial report

Delårsrapport januari-juni 2015
2015-08-26 13:47:24

Financial report

Kommuniké från årsstämma 2015
2015-06-26 13:27:06

Financial report

Årsredovisning 2014
2015-06-26 09:26:59

Financial report

Förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2015
2015-06-12 09:02:25

Financial report

Delårsrapport januari-mars 2015
2015-05-27 15:06:16

Financial report

Kallelse till årsstämma
2015-05-26 07:43:08