Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2021-12-17 13:14:43

Safe Lane Gaming meddelar datum för företrädesemission

Stockholm, 17 december

Safe Lane Gaming AB (publ) (“SLG”) kan idag med glädje meddela att teckningsperioden i tidigare beslutad och kommunicerad företrädesemission kommer äga rum mellan datumen 29 december 2021 - 12 januari 2022. Alla aktieägare på avstämningsdagen den 27 december 2021 kommer att erbjudas möjligheten att teckna sig för units, varje unit består av 10 B-aktier och  fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO 1 B och två (2) av serie TO 2 B. Sista dag för handel i SLGs aktier med rätt att deltaga i erbjudandet är den 22 december 2021. Första dag för handel i bolagets aktier utan rätt att deltaga i emissionen är den 23 december 2021.

Emissionen är säkerställd till 90 % genom bindande tecknings- och garantiåtaganden, där ca 73 % utgörs av garantiåtagande och ca 17 % av teckningsåtaganden.
Prospekt, villkor och anvisningar kommer att publiceras i sin helhet den 28 december 2021.

Välkomna!

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.


Download PDF Download