Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2021-06-07 15:00:34

Safe Lane Gaming - riktad emission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 30 April

Bolagsverket har nu registrerat den tidigare kommunicerade (22:e april 2021) riktade nyemissionen av 1 621 611‬ aktier till Victory Games Inc, säljare av spelet Death Dungeon. Emissionen motsvarar ett värde av 421 619 sek (500 00 USD kurs 0,843). De nya aktierna kommer motsvara ca 0.8% av bolagets totala antal aktier. Antal aktier och aktiekapital efter registrering är enligt nedan:

Antal aktier uppgår till: 1 952 694 501 (1 951 072 890)  samtliga av serie B,
Aktiekapital uppgår till: 103 527 566,23 (103 441 593,28) SEK

För mer information se pressmeddelande här.

Strategi framåt
Victory Games Inc arbetar idag tillsammans med Safe Lane Gaming teamet med spelet Death Dungeon. Målet med arbetet är att optimera och utveckla upplevelsen för användarna. Strategin är fortsatt att publicera spelet på App Store, inom snar framtid, tidigare kommunicerat Q2, (se pm - 30 mars 2021). Death Dungeon ägs av Safe Lane Gaming AB (publ) och publiceras av bolag via vårt egna varumärke Vanguard Gaming Studio idag på Google Play

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Viktig information
Styrelsen för SLG bedömer att ovan lämnad information ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av intresse och därför offentliggör informationen till bolagets intressenter.


Download PDF Download