Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2021-05-25 16:10:20

Safe Lane Gamings “Mine Rescue!” fortsätter att växa.

Stockholm 25 maj

Safe Lane Gaming kommunicerade 9 mars (se mer här) att vi gjort en soft launch av spelet Mine Rescue! tillsammans med publicisten Carry1st, med fokus på den afrikanska marknaden. Sedan nylanseringen har spelet över 95 000 nedladdningar och totalt sen start 600 000 nedladdningar. 

Spelet släpptes första gången februari 2020. Idag arbetar vi med att optimera spelet för att möta våra och Carry1sts KPIer, som CPI (Cost per install) och ARPDAU (Average revenue per user), för att senare kunna öka marknadsföringsbudget.

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Viktig information
Styrelsen för SLG bedömer att ovan lämnad information ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av intresse och därför offentliggör informationen till bolagets intressenter.


Download PDF Download