Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2015-06-12 09:02:25

Förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2015

Styrelsen föreslår årsstämman 2015 omval av styrelseledamöterna Mats Boquist, Johan Meijer och Tomas Ringström.

Som styrelseordförande föreslås Mats Boquist.

Förslaget innebär att antalet styrelseledamöter är fortsatt tre stycken.

Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Till revisionsbolag föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor. Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stockholm 12 juni 2015
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Johan Meijer, VD Challenger Mobile AB

Mobil: +46 (0)736-207 520

e-post: johan.meijer@challengermobile.com

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom mobil IP kommunikation. Challenger Mobile erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar att ringa med. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger. www.challengermobile.com

Taggar:


Download PDF Download