Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2020-11-05 10:28:51

Safe Lane Gaming AB (publ) u.n.ä Challenger Mobile AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport

Stockholm 5 november 2020

Bolaget meddelar idag att delårsrapport tre för 2020 kommer att publiceras den 6 november istället för som tidigare kommunicerat den 25 november. Detta med anledning av att arbetet med rapporten pågår snabbare än tidigare beräknat.

Uppdaterad rapportkalender:
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2021-05-21 Delårsrapport ett för 2021
2021-08-20 Delårsrapport två för 2021
2021-11-19 Delårsrapport tre för 2021

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329 
ir@safelanegaming.com 
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Viktig information
Styrelsen för SLG bedömer att ovan lämnad information ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av intresse och därför offentliggör informationen till bolagets intressenter.


Download PDF Download