Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2020-11-05 16:54:12

Safe Lane Gaming AB (tidigare Challenger Mobile AB) uppdaterar kring registrering av namnbyte

Stockholm, 2020-11-05

Enligt beslut på bolagsstämman den 7 oktober 2020 gällande ändring av bolagets namn från Challenger Mobile AB (publ) till Safe Lane Gaming AB (publ), har Bolagsverket den 23 oktober 2020 registrerat Safe Lane Gaming AB (publ) som nytt namn.

Som tidigare meddelat så byter bolaget verksamhet och ska direkt eller genom dotterbolag verka som konsulter eller utveckla egna projekt med inriktning mobil- och datorspel, video och streaming, forum, IT samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivas i Sverige och utomlands.

Nytt aktie namn: Safe Lane Gaming B
Kortnamn/TICKER: SLG B
ISIN SE0002081166
FISN: SAFELANE/SH B
CFI: ESVUFR


Bolagets aktie kommer att handlas under det nya namnet fr.o.m. 10 november, 2020.

//
För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.


Download PDF Download