Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2020-11-06 07:15:00

Delårsrapport 3

Stockholm 2020-11-06

Fullständig rapport finns bilagd.

Den finansiella delen i denna delårsrapport avspeglar verksamheten under avyttring i Challenger Mobile Technology AB, förutom 31 MSEK i lån samt 30 MSEK i fordringar vilket avser förvärvet. Den nya förvärvade verksamheten, utveckling av spel, tillträdes 7 oktober 2020 och kommer därför konsolideras och bidra först i bokslutkommunikén.
VD ordet från Jesper Nord avspeglar och beskriver den nya verksamheten tillträdd 7 oktober 2020.

Läs delen ”viktiga händelser under perioden och efter dess utgång” för mer information. VD Jesper Nord har ordet

Jag har nu varit VD i cirka en månad och vi har tagit första steget till att bli ett spelbolag. Vi har förvärvat och tillträtt vårt första förvärv; Battlecamp vilket är en stabil grund för framtiden. Verksamheten visar ett starkt operationellt kassaflöde som möjliggör för framtida förvärv. Som kommunicerats har vi även ingått ett LOI för förvärv av ytterligare ett spel.

Samtidigt som vi fokuserar på att utveckla vår verksamhet genomgår vi en standardiserad omlistningsprocess på Spotlight Stock Market. Processen flyter på och Spotlight är behjälpliga och processen förväntas vara klar inom kort. 

Välkomna med på min resa!
Jesper Nord 


//
För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com
 

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Viktig information

Styrelsen för SLG bedömer att ovan lämnad information ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av intresse och därför offentliggör informationen till bolagets intressenter.


Download PDF Download