Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2020-11-25 16:55:22

Utförsäljningen av Challenger Mobile Technology erbjuds nu med digital anmälan

Som tidigare meddelats är sista anmälningsdag för utförsäljningen av dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB (publ) onsdagen den 2:a december 2020. För att förenkla anmälan, med eller utan rätter, finns nu en digital anmälningssedel tillgänglig, tillsammans med övrig information för utförsäljningen, på Challengers hemsida:

http://www.challengermobile.com/sv/investerarrelationer/erbjudande-om-forvarv-av-aktier/
Har man redan anmält sig behöver man inte göra det igen och gör man en ny anmälan gäller den som registreras sist. 

Stockholm 25 november 2020

Tidigare styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Johan Meijer, VD Challenger Mobile Technology AB (publ)
E-post: johan.meijer@challengermobile.com


Download PDF Download