Single press release – Safe Lane Gaming
Regulatory

Press release

RELEASE
2020-11-26 16:05:43

Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG

Stockholm 26 november

Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG från studion Redzaam Game LAB i Sydkorea till ett totalt förvärvspris om maximalt 1,9 MUSD där 0,7 MUSD avser betalning vid tillträde i formen kontanter 0,5 MUSD och 0,2 MUSD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,20 kr). Resterande del om 1,2 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet.

Det ska poängteras att förhandlingarna med säljarna alltjämt är i ett tidigt skede och men i och med träffandet av denna avsiktsförklaring inleds nu en due diligence process. Parallellt med detta kommer bolaget sondera terrängen föra samtal om finansieringslösning för förvärvet. Ambitionen är - givet ett positivt utfall av finansiering och due diligence - att tillträda förvärvet under kvartal 1 2020.

Death Dungeon : Demon Hunting RPG är ett spel inom RPG (Role playing game) segmentet. Det har idag nettointäkter på ca 45 000 USD beräknat på årsbasis. Intäkterna kommer från annonser och spel i köpet (in-app purchase). Spelet finns tillgängligt för nedladdning idag på Google Play och har ca 40 000 aktiva användare per månad.

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.


Download PDF Download