Uppdatering kring pågående förvärv med Gaming Bolaget

Regulatory 2020-09-02 17:19:47

Processen med det omvända förvärvet med Gaming Bolaget pågår men tar längre tid än väntat.

Challenger Mobile AB (publ) kommunicerade den 15 juli 2020 att man skrivit en avsiktsförklaring, om att utföra ett omvänt förvärv (transaktionen), med ett svenskt spelföretag inom mobilspel (Gaming Bolaget). I pressmeddelandet kommunicerades att parterna hade som mål att slutföra transaktionen innan 31 augusti, detta mål har inte uppnåtts.

Sedan tecknande av avsiktsförklaringen har man förhandlat detaljerna för förvärvet samt arbetat med att säkra den finansiering som krävs för att genomföra affären. Tidsplanen har visat sig vara väl tight för att kunna genomföras under semesterperioden. Arbetet med att ta fram slutlig finansiering pågår än och parterna arbetar intensivt för att kunna slutföra denna även om tidsplanen behöver förlängas något.

Förvärvet är efter ett bindande avtal mellan parterna villkorat att bolagsstämman godkänner aktieöverlåtelseavtalet som är en del av transaktionen. Datum för eventuell stämma beslutas om efter att ett avtal om förvärv är undertecknat av parterna.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mats Boquist, Styrelseordförande E-post: mats@challengermobile.com

Johan Meijer, Verkställande direktör E-post: johan.meijer@challengermobile.com

Challenger Mobile är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se
 

Läs som PDF.