Uppdatering kring myndigheternas godkännande för lansering i Oman

Regulatory 2016-11-03 12:50:25

Under den senaste veckan har bolaget fått information från kunden Omantel som indikerar att myndigheterna har godkänt kundens VoIP-system för lansering.

Challenger Mobile har efter uppgifterna efterfrågat formell dokumentation av godkännandet sedan informationen nådde bolaget men har inte fått ta del av denna än. Med tanke på den utdragna processen och osäkerheten hos de fullständiga villkoren för godkännandet valde vi att avvakta publicering tills konkret dokumentation fanns tillgänglig. Gårdagens höga omsättning i aktien samt en diskussion med marknadsplatsen gör dock att vi vill uppdatera marknaden om den information vi har i dag.

Omantel fick redan 2014 licens och tillstånd av myndigheterna att lansera VoIP i Oman. Challenger valdes senare som leverantör av Omantel och implementerade ett omfattande system enligt Omantel kravspecifikation. Myndigheterna i Oman påbörjade under första kvartalet 2016 en granskning av de VoIP-system och tjänster Challenger har installerat hos operatören Omantel. Resultatet av granskningen kom under tredje kvartalet 2016 i form av ett antal tekniska och kommersiella riktlinjer för tjänster och leverantörer av VoIP i landet. Challenger har haft en avgörande roll för myndigheternas utformande av dessa riktlinjer genom att bistå med teknisk kompetens och dokumentation. De nya riktlinjerna innebar att Challenger behövde införa ett antal nya funktioner för kundverifiering i mobilapparna samt utöka ett antal rapporteringsfunktioner för tjänsterna. De nya funktionerna har sedan testats och verifierats av myndigheterna, utifrån de nyligen utformade riktlinjerna, under senaste veckorna och synes ha godkänts för lansering. Nästa steg för operatörerna är att låsa alla grafiska gränssnitt och prissättningar för att sedan publicera tjänsterna som är redo.

Omantel (Oman Telecommunications Company S.A.O.G.) är en operatör i Oman med staten som största ägare. Företaget erbjuder både fasta och mobila telefonitjänster. Med omkring 3,7 miljoner mobilkunder har Omantel en marknadsandel på ungefär 60%. Omantel säljer kapacitet i sina nät till två fristående mobiloperatörer, Friendi Mobile och Renna Mobile.

Johan Meijer, VD Challenger Mobile AB
Mobil: +46 (0)736-207 520
e-post: johan.meijer@challengermobile.com

  Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster. Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd, implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.com

Se pressmeddelandet