Uppdaterat: Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG

Press release 2020-11-26 16:41:10

Uppdaterat datum se fetstil nedan:

Stockholm 26 november

Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Death Dungeon : Demon Hunting RPG från studion Redzaam Game LAB i Sydkorea till ett totalt förvärvspris om maximalt 1,9 MUSD där 0,7 MUSD avser betalning vid tillträde i formen kontanter 0,5 MUSD och 0,2 MUSD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,20 kr). Resterande del om 1,2 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet.

Det ska poängteras att förhandlingarna med säljarna alltjämt är i ett tidigt skede och men i och med träffandet av denna avsiktsförklaring inleds nu en due diligence process. Parallellt med detta kommer bolaget sondera terrängen föra samtal om finansieringslösning för förvärvet. Ambitionen är – givet ett positivt utfall av finansiering och due diligence – att tillträda förvärvet under kvartal 1 2021.

Death Dungeon : Demon Hunting RPG är ett spel inom RPG (Role playing game) segmentet. Det har idag nettointäkter på ca 45 000 USD beräknat på årsbasis. Intäkterna kommer från annonser och spel i köpet (in-app purchase). Spelet finns tillgängligt för nedladdning idag på Google Play och har ca 40 000 aktiva användare per månad.

Release