Senarelägger årsstämman

Press release 2020-05-04 11:20:46

Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att senarelägga årsstämman som var planerad att hållas den 28 maj 2020. Årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020. Detaljerad tid och plats för årsstämman kommer att meddelas i kallelse senast fyra veckor innan stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Meijer, VD

E-post: johan.meijer@challengermobile.com
 

Release