Safe Lane Gamings VD uppdaterar kring omlistnigsprocessen

Press release 2020-10-15 10:56:29

Stockholm, 2020-10-15

Informationen i detta meddelande är riktat till bolagets aktieägare samt potentiella framtida investerare och intressenter.

Det är nu en vecka sedan SLG (tidigare Challenger Mobile) tillträdde Battlecamp. Efter det har fokus varit att snabbast möjligt få samtliga administrativa faktorer på plats, däribland registrering hos bolagsverket av namn, ny styrelse etc. samt påbörjat omlistningsprocessen för ordinarie notering på Spotlight snabbast möjligt. Vi vill därför meddela att omlistningsprocessen löper på smidigt, Spotlight hanterar och stöttar bolaget på bästa sätt i processen och redan denna vecka gick samtliga handlinga för legal-DD in för standardiserad granskning.

Samtidigt arbetar vi såklart med utveckling av vår verksamhet. I det ingår förvaltning och utveckling av Battlecamp samt avscanning av marknaden för fler förvärv. Per idag för SLG dialog med flertalet externa aktörer för framtida förvärv av spel.

Vill även förtydliga vår affärside om lyder enligt följande: SLG är ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin, bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Idag har vi en mycket stark grund att stå på, positivt kassaflöde och anpassad organisation för att påbörja vår tillväxtresa. 

Välkomna!

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com

www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Viktig information
Styrelsen för SLG bedömer att ovan lämnad information ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av intresse och därför offentliggör informationen till bolagets intressenter.
 

Nyhetsbrev 15 Oktober