Safe Lane Gamings styrelse beslutar om nedskrivning av aktievärdet i dotterbolag

Regulatory 2024-02-19 13:46:00

Styrelsen har beslutat att i bokslutet 2023 göra nedskrivningar i Safe Lane Gamings båda dotterbolag där Battle Camp AB och Raketspel AB. Uteblivna större spelsläpp under 2023 tillsammans med att omvärldsläget har förändrats, där en ökad diskonteringsränta (WACC) påverkat negativt och har tillsammans skapat nedskrivningsbehovet.

– Vi som bolag vidtar försiktighetsprincipen och även om vi själva ser att det löpande arbetet med våra spel är en bra bas för verksamheten så är vi medvetna om att nya framgångsrika spelsläpp är det som framförallt kommer driva bolagets tillväxt, säger VD Arvid Klingström 

Totalt är nedskrivningen på -152 335 668 SEK där Battle Camp AB skrivs ner med -37 509 815 SEK och Raketspel AB med -114 825 853 SEK. 

Nedskrivningen påverkar moderbolagets eget kapital och resultat negativt för kvartal fyra 2023 men har ingen påverkan på koncernens resultat. Nedskrivningen påverkar inte bolagets kassaflöde

Bokslutskommunike 2023 släpps som planerat 23 feb kl 08:30

Safe Lane Gamings styrelse beslutar om nedskrivning av aktievärdet i dotterbolag