Safe Lane Gamings spel Fan of Guns och uppdateringar inför 2022

Regulatory 2022-01-07 08:00:00

Fan of guns genomgår fortsatt en rad spännande uppdatering samtidigt som vi ser bra konvertering på marknadsföringen. SLG är däremot övertygade att spelet har större potential och arbetar SLG Operations för att optimera marknadsföringskampanjer för spelet, för att få ut mesta möjliga av alla spelare som löpande nyttjar produkten och samtidigt attrahera nya spelare. 

Senaste siffran för Fan of Guns visar att antalet MAU låg på 440 000 i december och totalt under 2021 har spelet laddats ner av över 5,5 miljoner spelare. Aktuella siffror visar  även på att den nya kampanjestrategin stadigt ökar mängden nya spelare per dag med över 100%, samtidigt som antalet aktiva sessioner ökat med nästan 30% de senaste veckorna. Alltså fler spelare, som engagerar sig på en daglig basis i spelet. 

Uppdateringarna görs löpande i spelet och några som kommer att påverkar spelets framtida intäkter är push notiser, fler och bättre erbjudande kring skins (kläder etc i spelet), event, nya banor och prestandaförbättringar.

Jesper Nord:
“Vi ser med spänning fram emot 2022 och inte minst när det gäller Fan of Guns. Spelet håller en fin ökning av användare, samtidigt som vi har höga förväntningar på resultatet av SLG Operations optimeringar”

Release