Safe Lane Gamings dotterbolag Battlecamp visar en omsättningstillväxt med 10% jämfört med Q3

Regulatory 2021-12-30 13:51:23

Dotterbolaget, med spelet Battle Camp som produkt, avslutar året starkt med sitt Julevent. Vi kan nu se att det genomsnittliga omsättningen ökar under Q4 från Q3 med cirka 10%, samtidigt som DAU (dagliga aktiva användare) ligger stabilt. Det innebär att vi successivt börjar hitta tillbaka till de engagerade spelarna, som börjar spendera mer i spelet. Vi har i dagsläget ett DAU på ca 10 000, vilka är high spenders som driver upp omsättningen och är en trygghet för bolaget. 

SLG Operations arbetar aktivt med att optimera event och marknadsföra dem till såväl nya som gamla spelare. Under H2 har det släppts två nya event och världar, Auroras Awakening och Faun. Båda eventen har visat goda resultat och ligger nu som starka tillskott i spelets repertoar, för att skapa en varierande spelupplevelse i Battle Camp. 

Under den senaste månaden har även nya annonslösningar implementeras i spelet. Det har gjorts för att diversifiera spelets intäktsströmmar där vi fått god respons och känner en stark efterfrågan. Målet framåt är att jämna ut fördelningen mellan IAP och IAA (köp i spel och annonsvisningar), Battle Camp har idag övervägande IAP vilket är ovanligt inom mobilspel. Av den anledningen arbetar SLG Operations för att erhålla ökade intäkter, genom mer attraktiva annonsvisningar under 2022. Det här arbetet har skett under hela året och vi ser en ökning med över 300% när det gäller intäkter via IAA jämfört med H1. Därav fortsätter satsningen för ytterligare utjämning av de två intäktsströmmarna. 

VD Jesper Nord
“December månad har varit bra för spelet, med julen som starkast event. Under julhelgen såg vi en uppgång på ca 20 % från föregående månad, vilket visar på vikten av att jobba hårt med de starka säsongseventen. Det är också ett kvitto på att teamet gör rätt saker och håller bra riktning för bolaget. I oktober hade SLG ett starkt Halloweenevent och nu under december ser vi som sagt liknande resultat från Juleventet. I dagsläget arbetar organisationen för fullt med de kommande februarieventen Chinese New Year och Valentines Day”

Release