Safe Lane Gaming tillträder idag spelstudion Raketspel och gör riktad emission om 0,24 sek per aktie .

Regulatory 2021-04-15 15:47:21

Stockholm 15 April

Safe Lane Gaming (SLG) tillträder idag Raketspel interactive produktioner AB. I enlighet med kommunicerat förvärvsavtal från 2021-02-28 tillträder SLG idag Raketspel. Köpeskilling uppgår till 220 571 000 SEK plus eventuell tilläggsköpeskilling (se pm för fullständiga villkor 2021-02-28 och pm 2021-03-19)

Den riktade emission till säljarna av Raketspel om 100 000 000 kr genomfördes till kursen 0,241 sek per aktie. Efter att emissionen registrerats hos bolagsverket kommer SLG inneha 1 951 072 890 aktier och ett aktiekapital om 103 434 207 kr. De nya aktierna kommer då motsvara 21,3 procent av alla utestående aktier. Tecknare i den riktade emissionen via bolag är: Per Ekstig (194 979 253 st), Oskar Andersson (73 319 502 st), Johan Henkow (73 319 502 st) och Karl-Linus Börjesson (73 319 502 st).

För mer information om raktespel se
Hemsida: www.raketspel.se
Årsredovisning: 2020 – se pm 2021-03-12 

Jesper Nord, CEO SLG
“Förvärvet är helt i linje med SLGs förvärvsstrategi och vi ser med tillförsikt på utvecklingen av den nya gruppen. Vi fortsätter nu ödmjukt leta förvärv för att växa ytterligare under 2021”. 
 

Release