Safe Lane Gaming (SLG) – genomför slutbetalning av Death Dungeon genom planerad kvittningsemission.

Regulatory 2021-04-22 20:42:07

Stockholm 22 April

Styrelsen har idag beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission, som slutbetalning av det förvärvade spelet Death Dungeon.

Emissionen motsvarar ett värde av 421 619 sek (500 00 USD kurs 0,843). De nya aktierna kommer motsvara ca 0.8% av bolagets totala antal aktier, efter emissionen. Emission är riktad till Victory Games Inc.

Pris per aktie: 0.26
Antal aktier 1 621 611
Antal totalt efter emission: 1 952 694 501
Aktiekapitalökning kan öka med högst 85 972,95 kr

För mer information om förvärvet och villkor se tidigare kommunicerat (10 februari 2021) pm här.

Victory Games Inc arbetar idag med spelet tillsammans med Safe Lane Gaming Teamet för att optimera och utveckla upplevelsen för användarna. Strategin är fortsatt att publicera spelet på App Store under Q2 (se pm) (30 mars 2021) . SLG Operations arbetar samtidigt tillsammans med Victory Games för att optimera annonseringen och utöka till fler marknader och språk. 
 

Release