Safe Lane Gaming (SLG) – genomför riktad nyemission om högst 8,5 MSEK

Regulatory 2021-03-10 08:30:28

Styrelsen för SLG har beslutat om att genomföra en riktad kvittningsemission om upp till 8 500 000 kr varav Aalto Capital AB tecknar sig för 6 750 000 kr, resterande 1 750 000 kr fördelas på åtta investerare. Teckningskurs i emissionen ska uppgå till 0,25 kr per aktier och totalt upp till högst 34 000 000 aktier. De nya aktierna kommer motsvara ca 2.2% av bolagets totala antalet aktier efter emissionen. Aktiekapitalet kommer öka med högst 1 802 605,22 kr. Teckningskursen i emissionen avspeglar marknadsmässiga villkor med sedvanlig rabatt och har förhandlats fram mellan bolaget och investeraren.

Motiv och syfte till nyemissionen:
Sedan omstruktureringen till gaming-bolag påbörjades har bolaget haft som mål att stärka balansräkningen för kommande tillväxtplan och detta är ett första steg i processen. Emissionen minskar skuldsättningen, stärker balansräkningen och medför till att bolaget kan använda bolagets likvider till förvärv och utveckling av bolagets speltillgångar.

Tecknare i emissionen: 

Investerare

Summa i kr Antal aktier st
Aalto Capital AB (Publ) 6,750,000 27,000,000
Gerhard Dal 200,000 800,000
Mats Boquist 300,000 1,200,000
Tomas Ringström 150,000 600,000
Håkan Tezcanli 150,000 600,000
Jörns Bullmarkand 400,000 1,600,000
Markus Pettersson 50,000 200,000
CITY CAPITAL PARTNERS AB 250,000 1,000,000
Bengt Gustavsson 250,000 1,000,000

Release