Safe Lane Gaming – riktad emission registrerad hos Bolagsverket

Regulatory 2021-03-17 09:47:48

Bolagsverket har nu registrerat den tidigare kommunicerade (10:e mars 2021) riktade nyemissionen av 34 000 000 aktier.. Antal aktier och aktiekapital efter registrering är enligt nedan:

Antal aktier uppgår till: 1 536 135 131 (samtliga av serie B)
Aktiekapital uppgår till: 81 442 505,94 SEK

Motiv och syfte till den riktade emissionen:
Sedan omstruktureringen till gaming-bolag påbörjades har bolaget haft som mål att stärka balansräkningen för kommande tillväxtplan och detta är ett första steg i processen. Emissionen minskar skuldsättningen, stärker balansräkningen och medför till att bolaget kan använda bolagets likvider till förvärv och utveckling av bolagets speltillgångar

Tidigare pressmeddelande 10:e mars 2021
Klicka här för att läsa tidigare pressmeddelande.

Release