Safe Lane Gaming – riktad emission registrerad hos Bolagsverket

Regulatory 2021-04-30 09:09:26

Stockholm 30 April

Bolagsverket har nu registrerat den tidigare kommunicerade (15:e april 2021) riktade nyemissionen av ‭414 937 759‬ aktier. Antal aktier och aktiekapital efter registrering är enligt nedan:

Antal aktier uppgår till: 1 951 072 890 (samtliga av serie B)
Aktiekapital uppgår till: 103 441 593,28 SEK

Motiv och syfte:
Safe Lane Gaming förvärvade bolaget Raketspel interactive AB den 15 april, se tidigare pressmeddelande här.
Bolagets strategi är att förvärva spel och företag som passar in i vår växande portfölj. Raketspel bidrar med en bredd och kunskap över lång tid, som gynnar hela koncernens tillväxt. Deras metoder är kostnadseffektiva och under 2021 pågår arbetet för att öka omsättningen på befintliga produkter och släppa nya spel. Det arbetet görs tillsammans med ledande publicister som Voodoo och Carry1st.
 

Release