Safe Lane Gaming – Q2 2021 – Hög aktivitet, fin vinst tillväxt; 257% (EBITDA) upp i jämförelse med kvartal ett – 2021

Financial Report 2021-08-20 08:30:00

Koncernen

Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H2 2020 Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020
Totala intäkter 11,9 17,8 5,3 5,9
EBITDA 5,0 6,3 1,4 2,1
Resultat efter finansiella poster -13,1 -17,0 -3,9 -10,7
Balansomslutning 273,2 273,2 39,8 45,3
Soliditet (%) 5,9% 5,9% -181,8% -167,2%
Resultat per aktie (SEK) -0,01 -0,01 0,00 -0,01
Moderföretaget Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020
Totala intäkter 0,6 0,1 1,4 0,1 0,7 0,1 1,1
EBITDA -0,7 -0,3 -1,1 -0,6 -0,4 -0,3 -0,8
Resultat efter finansiella poster -8,1 -0,3 -11,9 -0,6 -3,9 -0,3 -14,1
Balansomslutning 413,8 10,5 413,8 10,5 188,1 10,4 194,1
Soliditet (%) 21,0% -17,4% 21,0% -17,4% 41,1% 73,7% 38,1%
Resultat per aktie (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01

VD har ordet

Kvartal två har varit bolagets bästa och mest händelserika kvartal sedan start. Stark tillväxt, ökad omsättning till 11,9 MSEK (Q1 2021: 5,3 MSEK) och positivt EBITDA; 5 MSEK (Q1 2021: 1,4 MSEK) . Våra större spel Battle Camp, Dig This!, Mine Rescue! och Castle Raid! utvecklas och skapar fortsatt operationellt starkt kassaflöde och EBITDA-målet för kommande sex månader (H2 2021) är ett resultat i spannet 30-35 MSEK.

Under kvartal två påskyndades tillväxttakten via förvärvet Raketspel. Raktespel är en ledande utvecklare inom Casual- och Hyper Casual- spel. Sedan vi tillträdde förvärvet 15 april har Raketspel lanserat två spel, samt gjort uppdateringar i succen Dig This!. Vi förväntar oss fler lanseringar under kommande kvartal. Extra kul är såklart utvecklingen av Castle Raid!, som toppar spellistorna världen över.

Förvärv och strategi
Under kvartal 2 har coreteamet och styrelsen arbetat strategiskt för att möjliggöra fler förvärv, partnerskap samt bredda vårt kontaktnät världen över. Vår grundtanke är att ha en diversifierad portfölj, därav riktar vi ständigt blickarna mot nya förvärv inom nya genrer. Redan idag har vi starka titlar inom populära genres: Hyper Casual-, Casual-, Ord-, RPG-, och MMORPG-spel i portföljen. Genom vårt senaste förvärv av spelet Fan of Guns, kan vi även lägga till FPS (First Person Shooter) till listan av populära genrer. Det här arbetssättet gör att vi sprider riskerna i form av trender, regeländringar m.m. samtidigt möjliggör det att vi kan arbeta med att hålla koll på trender och skärpa vår M&A process utifrån just det.

Finansiellt nu
Under kvartal två var omsättningen 11.9 MSEK, EBITDA 5 MSEK och resultat innan skatt -13,1 MSEK. Balansomslutningen uppgick till 273,2 MSEK med ett eget kapital om 16,2 MSEK (-. Vi arbetar nu med att finna en långsiktig finansiering för att förbättra resultatet och koncernens kapitalstruktur framgent och kommer kommunicera detaljer kring detta så snart vi finner bästa lösning för fortsatt långsiktig framgång för SLG.

Jag ser fram emot ett spännande halvår, tillsammans med alla er medarbetare och aktieägare!

Med vänlig hälsning, Jesper Nord

Safe Lane Gaming - Delårsrapport 2