Safe Lane Gaming offentliggör årsredovisning och informerar om beslutad nedskrivning i dotterbolaget Battlecamp AB

Financial Report 2022-05-18 21:24:14

Safe Lane Gaming AB (publ) offentliggör idag sin årsredovisning för 2021. Årsredovisningen skiljer sig mot bokslutskommunikén i det att styrelsen tagit beslut om att i årsredovisningen göra en nedskrivning av den juridiska moderns innehav i Battlecamp AB om 64 400 000 kr. Bakgrunden är att Battlecamps omsättning och resultat inte helt efterlevt förväntningarna. Då aktiernas värde redan från innan eliminerats i koncernkonsolideringen i och med det omvända förvärvet har nedskrivningen ingen påverkar på koncernens resultat, eget kapital eller kassaflöde.

Årsredovisning finns bifogat i detta PM samt på Bolagets hemsida.

Release

Årsredovisning Safe Lane Gaming AB 2021