Safe Lane Gaming meddelar om nyttjandeperioden och handel avseende teckningsoptioner av serie TO 1 B

Regulatory 2022-06-16 08:00:00

Safe Lane Gaming AB (publ) (”SLG”) informerar om att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 B (”TO 1 B”), idag torsdagen den 16 juni 2022 inletts och löper till och med den 30 juni 2022.
Innehavare av TO 1 B har rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SLG till en kurs om 0,053 SEK per aktie. Då aktuell marknadskurs väsentligen understiger teckningskursen om 0,053 SEK enligt gällande optionsvillkor, kommer SLG inte tillhandahålla några anmälningssedlar för att teckna TO 1 B.

Teckningskursen har beräknats med utgångspunkt om 70 procent av volymviktad genomsnittlig aktiekurs under 14 handelsdagar, perioden 26 maj – 15 juni 2022, där teckningskursen dock lägst får uppgå till kvotvärde om 0,053 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren. Då den beräknade teckningskursen väsentligen understiger kvotvärde om 0,053 SEK och därmed nuvarande marknadskurs har SLG valt att inte tillhandahålla några teckningssedlar.
Om detta får anledning att omvärderas under pågående nyttjandeperiod (16–30 juni 2022) kommer marknaden informeras (TO 1 B handlas på Nordic SME under kortnamnet ”SLG TO1B” med ISIN SE0017161128).

Release