Safe Lane Gaming meddelar datum för företrädesemission

Regulatory 2021-12-17 13:14:43

Stockholm, 17 december

Safe Lane Gaming AB (publ) (“SLG”) kan idag med glädje meddela att teckningsperioden i tidigare beslutad och kommunicerad företrädesemission kommer äga rum mellan datumen 29 december 2021 – 12 januari 2022. Alla aktieägare på avstämningsdagen den 27 december 2021 kommer att erbjudas möjligheten att teckna sig för units, varje unit består av 10 B-aktier och  fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO 1 B och två (2) av serie TO 2 B. Sista dag för handel i SLGs aktier med rätt att deltaga i erbjudandet är den 22 december 2021. Första dag för handel i bolagets aktier utan rätt att deltaga i emissionen är den 23 december 2021.

Emissionen är säkerställd till 90 % genom bindande tecknings- och garantiåtaganden, där ca 73 % utgörs av garantiåtagande och ca 17 % av teckningsåtaganden. Prospekt, villkor och anvisningar kommer att publiceras i sin helhet den 28 december 2021.

Välkomna!

Release