Safe Lane Gaming justerar indikativ tidsplan för tidigare kommunicerad företrädesemission i december.

Regulatory 2021-12-01 17:47:25

Safe Lane Gaming AB (“SLG”) beslutade på extra bolagsstämma den 4 oktober 2021 att genomföra en företrädesemission av units (aktier och teckningsrätter) och två riktade emissioner av teckningsoptioner. Beslutet innehöll även en indikativ tidsplan där teckningsperioden gällande företrädesemissionen sattes till 8-22 december 2021. Dessa datum gäller inte längre och SLG kommer att kommunicera nya förhållningsdatumdatum för företrädesemissionen så snart företrädesemissionens prospekt är godkänt, vilket beräknas ske inom kort.

Release