Safe Lane Gaming ingår avtal om förvärv av spelet Fan of Guns.

Regulatory 2021-08-13 14:19:09

Safe Lane Gaming “(SLG) eller “Bolaget”) har idag ingått ett bindande avtal om förvärv av rättigheterna till spelet Fan of Guns, vilket innebär att Bolaget förvärvat ett första First Person Shooter-spel (“FPS”). Förvärvet är ytterligare ett steg i Bolagets uttalade förvärvsstrategi och har arbetats fram under en längre tid för att tillsammans med studion som skapat spelet, IP Lepardin, för att vidareutveckla och ta spelet till nästa nivå.

Om spelet Fan of Guns
Fan of Guns har på rullande 12 månader omsatt 160 000 MSEK, med ett EBIT-resultat om ca 100 000 USD, motsvarande en EBIT-marginal om ca 62 %. Spelet är nedladdningsbart på samtliga plattformar, och har på Google Play i Action-kategorin. Spelets utformning är att likna med Counter-Strike, ett av världens största spel FPS-spel, medan grafiken i liknar Minecraft, ett av världens mest populära spel.

Vi ser en stor potential i att öka användarupplevelsen, framförallt i iOS-versionen för att bättre nå iPhone-marknaden efter att framgångsrikt lyckats nå Android-marknaden. Förvärvsavtalet innefattar att IP Lepardin under en 12-månadersperiod fortsatt kommer att vara knutna till spelet och dess utveckling, för att säkerställa att spelet får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta på dess framgångsrika bana.

KPIer och intjäningsförmåga
Spelet har idag över 130 000 recensioner, med ett snittbetyg på 4.5, och har  har närmare 6 miljoner nedladdningar. Fan of Guns har  idag cirka 30 000 DAU (Dagligen aktiva spelare). Spelets genererar intäktergenom IAP (Köp i spel) och genom annonsintäkter fördelat om cirka 60 % mot 40 %

Victor Ladin, CEO of IP Lepardin
"We are excited to join SLG:s journey! We are a studio of four developers that are set on reaching the top tier on the earn-out ladder! We joined SLG because of the global presence, SLG Operations and the possibilities that gives our team the chance to grow even more"

Jesper Nord, CEO Safe Lane Gaming
“Det är med glädje att jag nu kan, efter ett omfattande arbete kring att finna ett FPS-spel som uppnår våra högt ställda krav, kan presentera vårt förvärv av Fan of Guns efter en omfattande Due Dilligence-process. Att vi utöver spelet i sig lyckats knyta till oss teamet bakom Fan of Guns, så finns alla förutsättningar på plats för att ta både spelet och Safe Lane Gaming till en ny nivåå. Att vi nu breddar vår portfölj, enligt vår förvärvsstrategi ytterligare är ett steg för fortsätta vår resa mot att vara ett förvärvsdrivet bolag som med en bred portfölj når global spridning där våra innehav skapar en diversifierad portfölj, vilket skapar synergieffekter och en plattform för våra innehav att ytterligare växa. Jag vill avsluta med att välkomna Sam, Dima, Sergey och Viktor till Safe Lane Familjen“

Information om transaktionen
Tillträdesdagen är satt till den 14 September 2021. Betalningen sker genom en första betalning om totalt 330 000 USD, fördelat på 200 000 USD kontant och 130 000 USD aktier till en kurs på 0.29. En tilläggsköpeskilling kan tillkomma efter 12 månader baserat på EBIT-nivå, med maximal betalning om 550 000 USD.

Den totala köpeskillingen (inklusive ev. earn-out) kan maximalt uppgå till 880 000 USD, enligt nedan modell:Endast en av villkoren kan utbetalas efter 12 månadersperioden.

EBIT över 120 000 USD / år: 200 000 USD
EBIT över 240 000 USD / år: 400 000 USD
EBIT över 360 000 USD / år: 550 000 USD

Tilläggsköpeskillingen betalas 50 % kontant och 50 % i aktier beräknad enligt (VWAP) 10 dagar före 14 september 2022.

Release