Safe Lane Gaming ingår avtal om förvärv av spelet Death Dungeon

Regulatory 2021-02-10 12:07:18

Safe Lane Gaming (SLG) har idag träffat bindande avtal om förvärv av spelet Death Dungeon. Spelet är inom det växande RPG (Role playing game) segmentet och förvärvet sker från den sydkoreanska byrån Vicory Games (tidigare Redzam). Tillträdesdagen är satt till den 1 mars 2021. Den totala köpeskillingen (inklusive ev. earn-out) kan maximalt uppgå till 450 000 USD och utges i en del kontant betalning och en del aktier.

10 Februari 2021 Stockholm

Death Dungeon har idag ett EBIT-tal på ca 40 000 USD beräknat på årsbasis. Spelet återfinns idag Google Play och har de senaste månaderna ökat och breddad sin målgrupp som främst återfinns i Asien. SLG har som omedelbar strategi att dels öka spelets exponeringen på nya marknader, dels ta fram en iOS version och dels utveckla spelupplevelsen ytterligare tillsammans med utvecklarna på Victory Games (förvärvsavtalet innefattar att Victory Games under en 12 månadersperiod kommer vara fortsatt knutna till spelet och dess utveckling).

Första betalningen om 150 000 USD sker på tillträdesdagen genom kontant betalning om 100 000 USD och 50 000 USD som utges i nyemitterade aktier i SLG. Priset per aktie beräknas till det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) över de de 10 handelsdagar som direkt efterföljer dagen för avtalets ingående. Bolaget avser att kommunicera exakt pris och antal aktier emitterade till Victory Games så snart emissionen är klar. Earn-out upplägget baseras på framtida nettointäkter härrörande Death Dungeon under kommande 12-månadersperiod och kan som högst uppgå till 300 000 USD som uteslutande betalas ut i aktier.

Om spelet Death Dungeon: Demon Hunting RPG
Death Dungeon: Demon Hunting RPG är ett mobilspel inom RPG (Role playing game) segmentet. Spelet är gratis att spela och intäkterna kommer från annonser och spel i köpet (in-app purchase). Spelet finns tillgängligt för nedladdning idag på Google Play och har idag ca 40 000 aktiva användare per månad.

Om Victory Games
Victory Games är en koreansk spelstudio med stöttning från Busan IT Industry Promotion Agency. Företagets grundare och CEO, Jonghoon Han, har jobbat inom mobilindustrin i över 12 år och mer specifikt med mobilspel de senaste 6 åren. Studion har i dagsläget utvecklat och producerat 9 spel för både Android och iOS.

Jonghoon Han, CEO:
"As a fan of the Diablo series, I have long dreamed of developing the next Diablo mobile game on my own. Death Dungeon is the result, and it also leads us to meet SLG, which I believe is a great match in order to truly fulfill the game’s full potential. Now, Victory Games is proud to for the upcoming 12-months period work side-by-side with SLG in order to further enhance the game’s development. We are looking forward to introducing the game to more users around the world."
 

Release