Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelserien Stickya Games

Regulatory 2021-02-24 13:46:58

Stockholm 24 February 2021

Safe Lane Gaming har idag ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelserien Stickya Games till ett totalt förvärvspris om maximalt 650 000 USD där 300 000 USD avser kontant betalning vid tillträde och 350 000 USD i aktier i Safe Lane Gaming (till kursen ca 0,32 SEK). Resterande del om 1,0 MUSD utgör potentiell tilläggsköpeskilling som baseras på spelets EBIT-intjäning under en 12-månadersperiod räknat från tillträdet.

Det ska poängteras att förhandlingarna med säljarna alltjämt är i ett tidigt skede, men i och med upprättandet av den här avsiktsförklaringen inleds nu en due diligence process. Ambitionen är (givet ett positivt utfall av due diligence) att genomföra förvärvet under kvartal 2, 2021.

Stickya Games har precis som namnet avslöjar, helt riktat in sig på mobilspel med s.k. Stickmen (streckgubbar). Den enkla, men extremt populära spelformen ger oändliga möjligheter till utveckling. Serien har idag över 5 olika spel på App Store och Google Play. Spelen genererar intäkter främst genom annonsering. För SLG är det här en stor möjlighet att ytterligare bredda portföljen till en väldigt populär och skalbar spelgenre.

Release