Safe Lane Gaming ingår avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av spelet Super Spell Heroes: Mobile RPG

Regulatory 2021-08-20 10:47:27

Safe Lane Gaming har ingått ett LOI gällande förvärv av spelet Super Spell Heroes: Mobile RPG (Super Spell). Nu påbörjas sedvanlig Due Diligence process. Den Tyska utvecklingsbyrån Sviper GMBH och Safe Lane Gaming vill hitta bästa möjliga strategi för spelet under den kommande Due Diligence processen, som släpptes 2018 och har stor potential att växa med hjälp av SLG.

Sviper väljer att gå vidare med SLG på grund av vår aktivitet och arbetsmetod med SLG Operations. Säljaren vill gärna vara delaktig i fortsatt utveckling och arbeta tillsammans med SLG för att nå bästa möjliga utkomst, både för spelet och spelarnas bästa. Målet är att genomföra förvärvet under kvartal ett, 2022.

Spelet har idag en mindre spelarbas på ca 2000 DAU, men är uppbyggt för att hålla lång livsläng och optimerade försäljningskanaler. Spelet infrastruktur är skapad för att kostnadseffektivt kunna öka engagemang genom live-ops och community. Det här är helt i linje med SLGs organisation och strategi. Super Spell finns att ladda ner på App Store och Google Play. Spelet har över 20 000 recensioner, 4.3 av 5 i betyg.

Under initiala förhandlingar uppgår köpeskillingen till högst totalt 450 000 USD vilket fördelas i en första och andra betalning 12 månader efter tillträde.

Första betalningen:
200 000 USD fördelat på efter 50% kontakt och 50% i aktier i Safe Lane Gaming till ett pris beräknat på VWAP 10 dagar innan tillträde.

Andra betalning
Den andra betalningen är en potentiell tilläggsköpeskilling, som baseras på spelets nuvarande EBITDA-intjäning baserat på 120 000 USD / år enligt nedanstående modell: Endast en av villkoren kan utbetalas efter 12 månadersperioden från tillträdesdagen. Potentiell tilläggsköpeskilling ska betalas 50% kontant och 50% i aktier.

Över 120% av EBITDA = 250 000 USD
Över 95% av EBITDA = 210 000 USD
Över 85% av EBITDA = 140 000 USD
Över 75% av EBITDA = 70 000 USD

Under Due Diligence processen kan den andra betalningen komma att förändras till EBIT-intjäning. Safe Lane Gaming kommer också analysera trender och potentiell tillväxt för spelet för flera år framåt. Bolaget har planerat att finansiera köpet genom egen kassa. Ambitionen är – givet ett positivt utfall av Due Diligence och strategi tillsammans med säljaren – att tillträda förvärvet under kvartal ett, 2022.

Om Super Spell
Super Spell Heroes är ett strategiskt realtids PvP- (Player vs Player)spel, där spelaren intar rollen som en duellerande magiker. Huvudmomentet av spelet går ut på att taktiskt, med hjälp av sina magiska formler, besegra din motståndare. Mellan matcherna upptäcker spelaren nya världar med det konstanta målet att utöka sitt förråd av trollformler och att uppgradera dem, för att besegra sina motståndare. 
 

Release