Safe Lane Gaming har släppt fyra hyper casual prototyper under Q2.

Regulatory 2021-06-30 09:00:27

Stockholm 30 Juni

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats arbetar dotterbolaget Raketspel fortsatt med att förvalta och utveckla Causal och Hyper Casual mobilspel. Det är i linje med strategin för dotterbolaget att skapa fler titlar till Safe Lane Gamings spelportfölj. Produktionstakten fortsätter med fyra prototyper, samtidigt som vi arbetat med befintliga produkter under kommande kvartal.

Johan Henkow, VD på Raketspel.
“Utöver Cut This! har de hittills framtagna spelen ej visat siffror för att vi ska kunna gå vidare med dem men vi har fortsatt hållit en bra nivå mellan kvantitet och kvalite på våra prototyper. Vi utvecklar nu nya prototyper som vi tror har goda chanser att prestera bra under kvartal tre och fyra.”

Jesper Nord, VD på Safe Lane Gaming
“Givetvis vill vi att prototyper ska nå våra högt ställda krav, likväl så är samtliga steg viktiga för processen. Vi har ett stort förtroende för arbetsmetodiken som Raketspel jobbar efter och vi ser fram emot att presentera fler spännande prototyper som ser lovande ut. Att blanda mer långsiktiga stabila spel som Battle Camp med Raketspels mer utforskande filosofi skapar, och kommer skapa, en dynamisk och bra mix av stabilitet och potential för Safe Lane Gaming.” 
 

Release