Safe Lane Gaming förvärvar Idle War Camp

Regulatory 2020-11-13 12:01:45

Stockholm 2020-11-13

Safe Lane Gaming gaming har idag, helt i linje med bolagets tillväxtstrategi, förvärvat spelet Idle War Camp och dess tillhörande tillgångar. Detta i enlighet med tidigare kommunicerat LOI den 22 oktober, vi har haft god dialog med säljaren och ser stor tillväxtpotential och slutför affären där redan idag.

Idle War Camp är ett strategispel inom segment krig och träning av trupper som pågår dygnet runt och som du som spelare sköter då och då. Det finns idag på plattformen Google Play och spelas på Android, världens vanligaste mobila operativsystem. Produkten är skalbar och det finns möjligheter att publiceras på Appstore i framtiden. Spelet har ca 12 000 aktiva spelare och omsatte ca 20 000 SEK / månaden med en vinst om ca 14 000 SEK. Vilket på årsbasis motsvarar ca 2% av bolagets tidigare kommunicerade prognostierade omsättning. Intäktsmodellen är baserad på annonsering i spelet där vi använder flera oberoende plattformar.

Förvärvet är strategiskt viktigt då vi förväntar oss fler förvärv även av denna storlek om integreringen och resultatutvecklingen blir planenlig.

Köpeskillingen betalas kontant i amerikanska dollar och är uppdelad i en fast del (ca 250 000 SEK) och en tilläggsköpeskillingsdel (ca 350 000 SEK) och kan tillsammans maximalt uppgå till ca 600 000 SEK. Tilläggsköpeskillingen baseras på kommande tolv månaders utveckling. Tillträdet är planerat till första december 2020.

//

För mer information, kontakta bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming
Safe Lane Gaming är ett tillväxtbolag med fokus på förvärv och utveckling spel för en global spelmarknad. Bolaget tillhandahåller spel för en bred kundgrupp varav BattleCamp är det första på samtliga tillgängliga mobil-plattformar för allmänheten och säljs globalt. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm.

Release