Safe Lane Gaming – fokus på tillväxt & förvärv från starkt organiskt kassaflöde

Regulatory 2020-11-06 13:03:52

Stockholm 2020-11-06

Safe Lane Gaming (SLG) blickar framåt och nu med publicerad rapport för den avyttrade verksamheten börjar resan. Det betyder att SLG från idag är ett renodlat spelbolag med fokus på tillväxt via en utstakad förvärsstategi och kassaflöde från vidareutveckling av de förvärvade tillgångarna. Mitt mål är att under kommande 3-5 åren genomföra upp till 20 strategiska förvärv av mogna speltillgångar för att uppnå expansiv tillväxt. SLG kommer inte utveckla egna spel från grunden. 

Med det sagt ska vi inte bortse från vår nu befintliga tillgång som kontinuerligt vidareutvecklas för att optimera vår intäkter. Jag beräknar att befintlig tillgång under kommande tolv månader genererar positivt operationellt kassaflöde på mellan 12-15 MSEK och ett positivt operationellt resultat på samma nivå.

Intäkterna de kommande tolv månaderna beräknas uppgå till mellan 27-35 MSEK vilket genereras från totalt över 520 000 aktiva användare per månad (MAU) denna KPI är beräknad på snittet över en 12 månadersperiod (2019-11-01 till  2020-10-31). Vi arbetar nu även aktivt för öka denna siffra där Halloween-eventet var ett första exempel.

Avslutningvis vill SLG meddela att med start i bokslutkommuniken (Q4-rapporten) presentera såväl finansiella som operationella mål för kommande 3-5 år.

Release