Safe Lane Gaming fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Regulatory 2023-07-07 14:41:29

Vid Safe Lane Gaming AB (publ) årsstämma den 14 juni 2023 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av 7 282 425 830 aktier (omvänd split), 1:1000 genom att 1000 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 14 juli 2023, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggning är 12 juli 2023. Första dag för handel med sammanlagda aktier och ny ISIN-kod är den 13 juli 2023.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer Safe Lane Gamings aktier att byta ISIN-kod. Från och med den 13 juli 2023 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0020552297

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 7 282 425 aktier

Avstämningsdag för sammanläggning