Safe Lane Gaming – emission registrerad hos Bolagsverket

Regulatory 2020-10-23 16:54:10

Safe Lane Gaming (SLG) hade extra bolagsstämma 2020-10-07, på stämman beslutades om nyemission, ny bolagsordning och ny styrelse. 

Samtliga punkter är nu regerade hos Bolagsverket. 

Namn: Safe Lane Gaming AB (publ) 
Antal aktier uppgår till: 1 502 135 131 (samtliga av serie B)
Aktiekapital uppgår till: 79 639 900, 72 kr

Styrelsen består av: 
Luca Di Stefano (Ordf.)
Fredrik Petersson 
Jesper Nord
Mike Nott
Magnus Ottosson 

Revisor: 
Parsells Revisionsbyrå med huvudansvarig Jan Hamberg.

Bilagt finns ny bolagsordning. 

 

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord 
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG) 
SLGs affärside är att vara ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Viktig information
Styrelsen för SLG bedömer att ovan lämnad information ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av intresse och därför offentliggör informationen till bolagets intressenter.
 

 

Release