Safe Lane Gaming delger fullständigt förslag till styrelsen från ägare inför kommande bolagsstämma 8 Juni

Regulatory 2022-06-01 18:35:38

Förslag gällande Punkt 8

Iron Branch Invest, med ägande om ca 43 %, lämnar till årsstämman förslag på styrelsens sammansättning enligt nedan:

-Björn Mannerqvist, ordförande (nyval)
-Per Ekstig (omval)
-Jesper Nord (omval)
-Marcus Pettersson (nyval)

Björn Mannerqvist är idag VD för MOBA network och har arbetat med digital marknadsföring i över 20 år. Han är även styrelsemedlem i Ayima Nordic AB. Björn var tidigare VD för Future Gaming Group International AB och styrelsemedlem i bland annat Future Gaming Group International AB och Tourn International AB.

Release