Safe Lane Gaming – Delårsrapport 2 – Omsättning på halvårsbasis ökade med 46% jämfört med tidigare period

Financial Report 2022-08-25 08:30:00

Publiceringsdatum: Stockholm, 25 Augusti 2022

Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapport 2 från Safe Lane Gaming. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan https://safelanegaming.com/for-investors/ och som bifogad fil. 

Finansiell översikt i sammandrag

Koncernen (MSEK) Q2 2022 Q2 2021 Q1 2022 Q1 2021 H1 2022 H1 2021 Q1-Q4 2021
Totala intäkter 11,6 11,9 14,3 5,3 26,0 17,8 57,0
EBITDA 3,7 5,0 6,8 1,4 10,5 6,3 33,2
Avskrivningar goodwill 10,8 0,0 10,8 0,0 21,5 9,0 9,0
Resultat efter finansiella poster -16,5 -13,1 -15,5 -3,9 -32,0 -17,0 -33,9
Balansomslutning 204,3 273,2 224,4 39,8 204,3 273,2 268,5
Soliditet (%) 25,6% 5,9% 30,7% -181,8% 25,6% 5,9% -3,1%
Resultat per aktie (SEK) -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,02
Moderbolaget (MSEK) Q2 2022 Q2 2021 Q1 2022 Q1 2021 H1 2022 H1 2021 Q1-Q4 2021
Totala intäkter 0,5 0,6 0,6 0,7 1,1 1,4 2,8
EBITDA -2,2 -0,7 -1,3 -0,4 -3,5 -1,1 -2,5
Resultat efter finansiella poster -9,8 -8,1 -11,1 -3,9 -67,5 0,0 0,0
Balansomslutning 352,0 413,8 350,5 123,7 352,0 413,8 377,1
Soliditet (%) 0,5 0,4 0,6 0,1 0,5 0,4 0,3
Resultat per aktie (SEK) -0,5% -0,4% -0,6% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Bolaget har beslutat att dra tillbaka tidigare utgiven prognos, se VD ord

Finansiellt – Q2 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 11,6 MSEK (11,9 MSEK), en minskning om 3%
  • EBITDA uppgick till 3,7 MSEK (5,0 MSEK), en minskning om 25%
  • Justerat EBITDA uppgick till 4,6 MSEK ( 5,0 MSEK), en minskning om 8%

Finansiellt – H1 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 26 MSEK (17,8 MSEK), en ökning om 46%
  • EBITDA uppgick till 10,5 MSEK (6,3 MSEK), en ökning om 65%
  • Justerat EBITDA uppgick till 11,4 MSEK ( 6,3 MSEK), en ökning om 79%

VD ORD

Det är vemodigt att nu skriva mitt sista ord samtidigt som jag känner en stolthet och en otrolig trygghet i att inom kort lämna över stafettpinnen till Arvid Klingström, som nu ska leda SLG mot vidare tillväxt och lönsamhet. De senaste knappa två åren som vd har varit helt fantastiska. När jag blickar tillbaka två år, året då jag tog över som vd och jämför med idag så ser jag idag en koncern som i grunden är välmående och som kontinuerligt tar stora kliv mot att bli Sveriges ledande gamingbolag.

Det andra kvartalet har varit ett viktigt kvartal, både ur ett operationellt såväl som ur ett finansiellt perspektiv. I mångt och mycket har det handlat om att fortsätta på inslagen väg, det vill säga fokus på bolagets balansräkning samt att bygga den operativa grunden inför nästa steg. Vad gäller den operativa grunden har vi som tidigare nämnt förstärkt ledningsgruppen med Arvid Klingström och Philip Arfwedson, som i dagarna tillträdde sin roll som CFO, två personer jag har stor tilltro till. Under perioden fattades även beslutet om att flytta hem utvecklingen av spelet Battle Camp från Korea till Sverige. Beslutet grundar sig i att vi vill få bättre kontroll över utvecklingsresurserna samtidigt som vi såg möjligheten till viss kostnadsbesparing. Flytten är genomförd och vi ser redan nu positiva effekter av beslutet. Utöver ovan operativa åtgärder är kanske det viktigaste beslutet att vi ska bygga ett powerhouse inom genren Hyper-Casual, något jag är övertygad om att min efterträdare Arvid Klingström inom kort kommer berätta mer om. På den finansiella sidan kunde vi lösa kortfristiga skulder som låg till förfall genom upptagandet av en treårig kreditfacilitet med förmånliga villkor, en viktig pusselbit till att vi fick beskedet från NGM om att vi blivit uppflyttade till ordinarie lista. De ”stora” och mer akuta problemen är nu lösta, pusselbitarna har börjat falla på plats och fokus kan nu läggas på att skapa tillväxt och aktieägarvärde.

Omstruktureringarna, tillsammans med den nya satsningen framåt, medförde att vårt resultat i Q2 2022 blev något lägre än Q2 2021. Vi har haft flertalet prototyper igång under perioden Q1 och Q2 men resultatet av de speltesterna har inte nått upp till våra krav för global lansering. Med vårt nya fokus på Hyper Casual genren, där spel utvecklas, testas, lanseras eller avslutas snabbt, är det svårt att förutsäga tidpunkten för kommande spelsläpp och därför också svårt att ge en träffsäker prognos. Ett lyckat spelsläpp kan på kort till medellång sikt ge en väsentlig effekt på vårt finansiella resultat. Med hänvisning till bolagets nya satsning och osäkerheten i att förutspå kommande resultat har bolaget beslutat att inte lämna några prognoser framöver och därmed dra tillbaka tidigare given prognos om ett EBITDA på 40-50 mSEK för helåret 2022.

Att jag nu kliver av från vd-positionen betyder inte att jag lämnar SLG-familjen. Jag kommer fortsatt jobba nära Arvid och vara operativt ansvarig för Battlecamp, ett bolag som jag varit högst delaktig i sedan start. Den ledningsgruppsförändring som genomförs är i mina ögon högst nödvändig utifrån både det läget SLG befinner sig i och satsningen framåt på Hyper-Casual. Arvid har många års erfarenhet från branschen och ett stort nätverk. Dessutom har Arvid de egenskaper som krävs för att SLG ska fortsätta ta stora kliv i tillväxtresan och det glädjer mig att fortsatt få vara med på denna.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare för ett gott samarbete under dessa år. Trots att jag inte lämnar denna resa så kommer jag inte vara lika framträdande som innan. I stället ser jag fram emot hösten och få höra mer om Arvids planer och ambitioner med SLG.

På återseende,

Jesper Nord

Denna information är sådan som Safe Lane Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-25 08:30 CET.

Safe Lane Gaming - Delårsrapport 2