Safe Lane Gaming – Delårsrapport 1 2024

Financial Report 2024-05-15 08:30:00

Finansiell översikt
Q1 2024

  • Nettoomsättning uppgick till 7,0 MSEK (8,3 MSEK). Minskningen om 15 % i jämförelse med samma period föregående år förklaras av lägre intäkter från lanserade spel samt uteblivna spelsläpp.
  • EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (1,5 MSEK), en minskning på 27 %. Förändringen beror på lägre omsättning.
Koncernen (MSEK) Q1 2024 Q1 2023 Helår 2023
Nettoomsättning 7,0 8,3 30,6
EBITDA 1,1 1,5 4,3
Avskrivningar goodwill −10,8 −10,9 −46,8
Resultat efter finansiella poster −12,0 −12,3 −55,8
Balansomslutning 115,2 175,4 127,9
Soliditet (%) 54,5 60,4 58,5
Resultat per aktie (SEK) −1,44 −0,09 −6,70
Moderbolaget (MSEK) Q1 2024 Q1 2023 Helår 2023
Nettoomsättning 0,0 1,1 3,5
EBITDA −1,0 −0,6 −2,8
Resultat efter finansiella poster −1,5 −2,0 −161,2
Balansomslutning 140,5 295,5 140,7
Soliditet (%) 53,0 73,5 54,0
Resultat per aktie (SEK) −0,19 −0,01 −18,69

VD har ordet

“Genom fokuserat arbete på våra befintliga spel ökar vi intäkterna kvartal till kvartal. Detta sker parallellt med att vi testar nya spel och även nya samarbeten inom publishing, vilket känns väldigt spännande inför resten av året!”

Under vårt första kvartal i år hade vi fokus på ökade intäkter från befintliga spel genom mer arbete med kampanjer och innehåll. Våra intäkter landar på 7,0 MSEK vilket är högre än föregående kvartal där vi totalt redovisade 6,7 MSEK. Med “Valentines eventet” i Battle Camp lyfter vi antalet aktiva spelare till nivåer som vi inte sett sedan 2022. Efter kvartalets slut genomförde vi en påskkampanj med unikt innehåll i Dig This som visade på bra resultat. Dig This firade dessutom 5 år nyligen samtidigt som vi släppte bana nummer 10000. Jämför den siffran med världens mest framgångsrika mobilspel, Candy Crush Saga, som firar 12 år i år och som erbjuder ca 16 000 levels. Detta bevisar hur framgångsrikt Dig This är och vi ser fram emot att få underhålla alla befintliga och nya spelare många år till. Ett naturligt steg för oss framåt är att fortsätta planerar för fler aktiviteter i både Battlecamp och Dig This.

Efter kvartalets slut beslutar vi oss att ta över publiceringsansvaret för Race This och vi jobbar nu med planerna kring att driva spelet vidare i egen regi. Detta beslut öppnar upp möjligheter för oss att jobba mer med egenpublicering av spel vilket i sin tur kan skapa en högre marginal på intäkterna från spelet. Vi får också en mycket bättre chans att titta på hur vi kan få ut spelet på fler plattformar, något vi vill och tror mycket på. Race This som mobilspel är just nu lönsamt och med rätt arbete framåt hoppas vi kunna se att spelet bidrar ännu mer till våra återkommande intäkter från live spel.

För nya spel är vår strategi oförändrad med fortsatt utveckling av Hybrid Casual spel. Trots att vi haft mycket arbete med befintliga spel lyckas vi släppa nya speltester genom kvartalet och jag är väldigt stolt över teamets höga kapacitet och förmåga att hantera den variation av arbetsuppgifter som vår typ av spelutveckling kräver.

Redan i slutet på året pratade vi om kostnadseffektiviseringar och vi har under kvartalet omförhandlat en del av våra löpande avtal samt att vi omfördelat en del arbete som möjliggjort att vi är mer kostnadseffektiva in i andra kvartalet och framåt. Utöver detta har vi också erhållit fortsatt amorteringsfrihet på vår lånefacilitet, vilket stärker vår finansiella ställning.

Marknadsförutsättningarna har inte ändrats nämnvärt under första kvartalet. Vi har arbetat mer aktivt med flera publishers parallellt. Detta har vi valt att göra då vi får en bättre bild av vart marknaden befinner sig samt att vi som etablerad spelstudio med framgångsrika spelsläpp i portföljen får bra uppslag på spelkoncept som vi kan börja jobba på vilket reducerar vår startsträcka. Här har några spelkoncept testats och en av dessa jobbar vi nu vidare på efter första speltestet.

Vi ser med tillförsikt fram emot resten av året och är fast beslutna att fortsätta leverera värde till våra aktieägare och användare genom innovativa produkter och hållbara affärsprinciper.

Safe Lane Gaming Delårsrapport 1 2024