Safe Lane Gaming beslutar om hantering av tilläggsköpeskilling för tidigare förvärv av Raketspel

Regulatory 2023-07-06 11:58:14

Safe Lane Gaming har tillsammans med Raketspels grundare beslutat att kvitta totalt 9 405 589 SEK av den tilläggsköpeskilling från förvärvet av Raketspel mot aktier. 5 516 960 SEK kommer att kvittas mot antal aktier som motsvarar en kurs på 0.014 SEK och 3 888 629 SEK kvittas mot antal aktier som motsvarar en kurs på 0.006 SEK. Den återstående summan på 4 386 811 SEK kommer att skjutas upp för slutbetalning med förfallodatum 2024-06-30 och en årlig ränta om 10%. Denna skuld är efterställd bolagets nuvarande långfristiga kreditfacilitet från svensk bank.

 

Release