Safe Lane Gaming AB (tidigare Challenger Mobile AB) uppdaterar kring registrering av namnbyte

Regulatory 2020-11-05 16:54:12

Stockholm, 2020-11-05

Enligt beslut på bolagsstämman den 7 oktober 2020 gällande ändring av bolagets namn från Challenger Mobile AB (publ) till Safe Lane Gaming AB (publ), har Bolagsverket den 23 oktober 2020 registrerat Safe Lane Gaming AB (publ) som nytt namn.

Som tidigare meddelat så byter bolaget verksamhet och ska direkt eller genom dotterbolag verka som konsulter eller utveckla egna projekt med inriktning mobil- och datorspel, video och streaming, forum, IT samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivas i Sverige och utomlands.

Nytt aktie namn: Safe Lane Gaming B
Kortnamn/TICKER: SLG B
ISIN SE0002081166
FISN: SAFELANE/SH B
CFI: ESVUFR

Bolagets aktie kommer att handlas under det nya namnet fr.o.m. 10 november, 2020.

Release