Safe Lane Gaming AB (publ) uppfyller NGM Nordic SME krav och blir uppflyttade till ordinarie lista

Regulatory 2022-05-16 14:48:21

Safe Lane Gaming AB (publ) (“SLG eller Bolaget”) har idag meddelats av NGM att de uppfyller samtliga krav och blir därmed uppflyttade till ordinarie lista. Som tidigare meddelats har SLG genomgått sedvanlig noteringsprocess kopplad till det omvända förvärvet. Efter genomförd nyemission, framställd dokumentation och säkerställandet av en ny lång kreditfacilitet lever Bolaget nu upp till NGM Nordic SMEs krav och har därmed blivit godkända för ordinarie lista.

”Det känns som ytterligare en milstolpe nu är nådd i samband med att vi flyttar upp till ordinarie lista. Vårt fokus på att stärka vår finansiella ställning i kombination med att vi också stärker upp organisation banar väg för framtiden. Vi har mycket på gång och det här var en av pusselbitarna som behövde falla på plats för att nu börja arbeta på nästa steg”, säger Jesper Nord, VD Safe Lane Gaming.

Information memorandum finns bifogat i detta PM samt på Bolagets hemsida.

Release

Safe Lane Gaming - Informations Memorandum