Safe Lane Gaming AB (publ) u.n.ä Challenger Mobile AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport

Regulatory 2020-11-05 10:28:51

Stockholm 5 november 2020

Bolaget meddelar idag att delårsrapport tre för 2020 kommer att publiceras den 6 november istället för som tidigare kommunicerat den 25 november. Detta med anledning av att arbetet med rapporten pågår snabbare än tidigare beräknat.

Uppdaterad rapportkalender:
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2021-05-21 Delårsrapport ett för 2021
2021-08-20 Delårsrapport två för 2021
2021-11-19 Delårsrapport tre för 2021

Release