Safe Lane Gaming AB (”Bolaget”) meddelar sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) och första dag för handel med teckningsoptioner

Regulatory 2022-01-31 14:28:17

Med anledning av registreringen av Safe Lane Gamings företrädesemission av units meddelar nu Bolaget sista dag för handel med BTU. Sista dag för handel i Bolagets BTU är den 3 februari 2022. Stoppdag hos EuroClear är den 7 februari 2022 och omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner (TO1 och TO2) sker den 9 februari 2022. Aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive aktieägares VP-konto/depå den 9 februari 2022, vilket också blir första dag för handel med teckningsoptionerna TO1 och TO2.

Release