Rättelse: Safe Lane Gaming tidigarelägger publicering av delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Regulatory 2021-11-01 15:57:36

Rättelse av datum till 4 november, se nedan uppdaterat.

Safe Lane Gaming (SLG) tidigarelägger delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021.
Delårsrapporten kommer att publiceras under torsdag den 4 november, istället för den 19 november som tidigare meddelats.

Release