Rättelse: Safe Lane Gaming offentliggör årsredovisning för 2022

Financial Report 2023-05-23 17:00:27

I tidigare pressmedelande saknades revisorsberättelsen, denna är nu tillagd som bilaga.

Safe Lane Gaming AB (publ) offentliggör idag sin årsredovisning för 2022. Årsredovisning samt revisionsberättelse finns bifogat i detta pressmedelande samt på bolagets hemsida.

Release

Safe Lane Gaming Årsredovisning koncern 2022

Safe Lane Gaming AB revisionsberättelse 2022 pdf