Rättelse: Safe Lane Gaming ingår avtal om förvärv av spelet Death Dungeon

Regulatory 2021-02-18 17:39:37

18 Februari 2021 Stockholm

Rättelse: Bolagets som förvärvades 10 Februari har en beräknad EBIT på cirka 400 000 USD per år. Tidigare felaktigt kommunicerat 40 000 USD per år i pressmeddelande den 10 februari. 

För mer information se tidigare PM:
https://safelanegaming.com/investor-relations/press-release/20729

Release