Publicering av det förvärvade dotterbolagets årsredovisning.

Press release 2021-03-12 08:57:42

Safe Lane Gaming kommunicerade den 28e februari 2021 att vi har förvärvat Raketspel interaktiva produktioner AB (Raketspel) med tillträde 15e april 2021. Raketspel har nu fastställt sin årsredovisning för 2020. Bifogat finns årsredovisningen. 

Release

Arsredovisning 2020 Raketspel interaktiva produktioner AB